DRAMATIKK i SPINGOLD finalen (del 2, 3.sett)

I tredje sett av Spingold-finalen startet det dramatisk da Martens meldte grusomt hardt og plasserte Helness i slem som ble doblet av Brink. Slemmen hadde på et vis spill, men da trumfen satt 4-1 var det egentlig beit, og selv om det kunne se ut som om det var muligheter tror jeg ikke det var det.

Helness gikk en bet. Det ga 9 IMP ut da Gawrys fikk spille 2 kløver doblet den andre veien ved det andre bordet, og det endte med to bet, +300 til N/S. Hvis Helness-Martens hadde stoppet i utgang ville det blitt 4 IMP rett vei og helt likt i kampen, men slik det var økte lag BLASS sin ledelse til 13 IMP.

Så kom et motspill hvor Martens ikke fant løsningen.

Vest (blindemann)

Kalita og Martens var i samme situasjon som syd mot østs 4 hjerter. Begge spilte ut sparhonnør, men så hva?

Martens tok for spar konge og skiftet til ruter. det var ikke bra nok med denne sitsen:


Etter Martens motspill ble kontrakten vunnet. Spillefører rakk å løse trumfen, stjele en ruter og en spar, og også få tatt kløverfinesen - ti stikk.

Kalita fant det drepende kløverskiftet i andre stikk. Da kunne ikke kontrakten vinnes. Spillefører har ikke noe raskt inntak til å få tatt trumfefinessen og så ta ut trumfen. Så snart N/S kom inn fikk de en kløverstjeling som sammen med to sparstikk og ruter ess ga beten - utgangssving i favør BLASS.

Det så plutselig litt mørkere ut for ZIMMERMANN som hadde tapt 21-0 i settet og lå 25 under.

Helness fant et godt trumfutspill mot 4 spar doblet, og ZIMMERMANN noterte +200 der spilleren ved det andre bordet med nordmannens kort spilte ut ruter konge fra K-Q-10-x. Trumfutspillet var best, og etter ruter konge ut ble utgangen vunnet. 

Det var verd 13 IMP, BLASS sin ledelse krympet til 12 IMP.

Så gikk det litt slag i slag med mulige svingspill. Brink-Drijver (Ø/V) «brant» en ganske bra slem, men det var bare 30 hp til sammen, dog med hver sin gode femkortsfarge i minor.

Da spillet litt senere skulle spilles med ZIMMERMANN sitt par Ø/V. De fant slemmen som så slik ut: 

 
Klukowskis 3 hjerter benektet major, østs 4 kløver var naturlig, og 5 grand «pick a slam».

6 ruter er bra, men 6 kløver kanskje enda bedre da det vil beskytte hjerter konge mot gjennomspill. Det spilte ingen rolle, det var ikke for vanskelig å vinne slemmen slik det satt. Spillet ga 12 IMP til ZIMMERMANN og plutselig var stillingen i kampen uavgjort!

Det varte kun kort tid, for Helness-Martens ble på en måte frarøvet en utgang pga. en god, gammeldags svake 2 ruter av Brink! Noen vil nok hevde at Martens også i det spillet hadde en sjanse, kanskje han burde lettet til utgang slik meldingene gikk. Den ble meldt og vunnet av BLASS sitt N/S-par, dog etter at de hadde stoppet i 2 hjerter før Ø/V meldte en gang til! Dermed tok BLASS ledelsen igjen, nå med 7 IMP.

Noen IMP ble utvekslet uten særlig drama før settets siste spill ble veldig interessant.

FOR ET SPILL!

Helness var i 6 hjerter og fikk spar konge ut fra vest. Dermed er i praksis øst markert med spar A-K. Det hele handler om å unngå rutertaper.

Øst skiftet i andre stikk til trumf til esset. Da gikk det en stund mens Helness analyserte spillet, og vi som så alle kortene gjorde også det med mye enklere forutsetninger. En tilskuer på BBO spurte meg hva jeg trodde Tor kom til å spille på. Jeg sa: Tror han spiller på show-up squeeze mot øst, dvs. han blir skviset om han også har ruter dame, men pga. av skvisen mot slutten vil da enten damen komme på fra øst, eller øst kan ikke ha det kortet fordi han jo sitter igjen med sparhonnøren sin (det blir kun to kort igjen). Så hvis ikke damen kommer på idet stikket og øst kan ha det kortet, toppes. Dermed vinner han også om vest har ruter dame hvis den er en dobbelton fra start.

Vi som ser alle kortene kan også se (bør kunne se) at det er en mulig double-squeeze fordi vest har A-K i kløver, så syds dame er en trussel mot vest. Ingen kan holde tre ruter til slutt! Men dette vet ikke spillefører, så show-up squeezen er antagelig beste sjanse, og bedre enn å simpelthen gjette på finesse den ene eller andre veien. Men her går det galt siden spillefører må holde tre ruter hos syd og kaste kløveren, så det kan vest også gjøre (kaste sin siste kløver). For å vinne må han da med tre kort igjen endre plan å ta finesse over vest. Ikke lett.

Og Tor spilte på show-up og gikk bet.

Spillet gikk slik:

Etter trumfesset i stikk to spilte han spar dame som han stjal. Så resten av trumfene, og før den siste så det slik ut:


Altså: om enten øst har ruter dame, eller vest damen dobbel fungerer dette. På hjerter 7 må øst holde en spar, og da vet spillefører at han har kun to ruter igjen. Ruter konge og ruter mot bordet gjør at damen kommer på om øst har den fra start (han har jo igjen bare en ruter og en spar med to kort igjen), så hvis ikke damen kommer på spilles esset. Slemmen vinnes som sagt altså også om vest har damen dobbel. Men dessverre ble det her en bet.

Det var bare det at en ting som skjedde ga Helness en annen sjanse til å vinne kontrakten. På en av hjerterrundene kastet Brink kløver ess! (det hørtes merkelig ut, men ble bekreftet av vu-graphoperatøren)

Et klønete påkast spør du meg, for om spillefører tror på det (at vest faktisk har A-K) så kan han spille på dobbel-squeeze ved å gi opp mellomruterne hos syd mot slutten! Han spiller seg da ned i denne posisjonen:.


Han har altså gitt opp ruter 10 for å holde kløver dame, trusselen mot vest.

Dette ville fungert like bra om ruteren var dårligere, for eksempel K-x-x mot A-x-x-x-x fra start! Jeg er sikker på at Tor ville vunnet slemmen enkelt om ruteren var så svak!

På den siste hjerteren må øst holde spar ess, og spar knekt forsvinner fra syd. Vest må holde kløver konge og dermed sitter ruteren 2-2, og nords tredje ruter gir det tolvte stikket.

Burde nordmannen stolt på Brink?

Kanskje, men det får andre enn meg svare på.

Kan han virkelig ha kastet kløver ess uten å ha kongen for å forvirre spillefører?

Kanskje, men det er vel ikke så så sannsynlig?

Tor spilte imidlertid på det han visste (at øst satt med den andre sparhonnøren) og det var en fair sjanse, heller enn å spille på det han kanskje burde ha trodd på (som kanskje Brink ville ha han til å tro, uten å kløver konge).

Det endte altså med en trist bet som nok kommer til å ergre Tor Helness i lang tid fremover om det får avgjørende betydning for utfallet i kampen.

Så skulle spillet en god stund senere spilles ved det andre bordet med Nowosadzki som spillefører.

Det startet helt likt, spar konge i utspill og skift til trumf, så ble spar dame stjålet hos nord fulgt av halvmeteren med hjerter. Spillet gikk likt frem til sluttposisjonen, og stikket før våre firekorts diagram. På neste hjerter kastet også polakken….kløver dame! Forskjellen var at Klukowski (vest) aldri kastet noen kløverhonnør, så polakken på nords plass hadde ingen god grunn til å spille på dobbelskvis.

Han tok siste hjerter og for så vidt skviset øst, dvs. øst måtte ned på en spar og to ruter. Med Kxx i ruter mot AJ10 kunne Nowosadzki fortsatt snu på hælen og ta finesse over vest, og nå visste han at øst hadde to ruter fra start. Med tre hos vest og to hos øst er det en 60-40 % sjanse å ta finessen over han med tre ruter, matemtatisk sett.

Publikum hold pusten… og så spilte polakken ruter til esset og lot knekten seile, fet slemsving inn for lag BLASS som gikk opp i en 37 IMPs ledelse før de siste femten spillene. Det er en del, men det kan ZIMMERMANN selvsagt snu, så det kan bli mer drama utover natten. norsk tid.

Sterk norsk innsats i Sverige

I forbindelse med den svenske bridgefestivalen i Ørebro spilles den store, internasjonale lagturneringen Chairman’s Cup.

Der deltar en rekke norske lag, og i kvalifiseringen hvor det ble spilt 13 kamper lørdag og søndag gjorde flere av lagene med norsk innslag det veldig skarpt. Hele ti lag med norske spillere gikk videre til sluttspillet for 32 lag. Det deltok 167 lag fra start.

Best av de norske i kvaliken var et lag som kaller seg «Karlssons frestelse» med tre svensker og tre nordmenn, Kristian B. Ellingsen og far og sønn Lars og Harald Eide.

Det er 50 tusen kroner i førstepremie i denne turnerigen.

De som har kvallet til cupkampene for 32 lag har på et vis to «liv». Om de taper går de over i bonuscupen. De som gjør det kan imidlertid ikke vinne selve hovedturneringen, men kan etter mine opplysninger bli nr. 3.

De som ble nr. 33 til 64 i kvaliken blir også med i den bonuscupen, og det var en rekke norske lag i den gruppa også.

Round of 32 spilles mandag med 2 16-spills sesjoner.

Det er det vi har foreløpig fra begivenhetene i Sverige, men vi kommer selvsagt tilbake med mer fra denne turneringen senere, både resultater og spill. Mesterskapssiden finner du her.

Vi følger finalen i SPINGOLD (del 1, første og andre sett)

Lag ZIMMERMANN med Tor Helness på laget spiller i natt norsk tid finale i SPINGOLD i Las Vegas. De møter lag BLASS, tre polakker (en bosatt i USA) og to nederlendere, alle spillere i ypperste verdensklasse.

I fjor vant ZIMMERMANN denne turneringen med Helness-Helgemo på laget. Det blir utover natten spennende å se om ZIMMERMANN kangjenta den bedriften, i år med samme lagoppstilling uunntatt at Helgemo ikke er med.

Vi kommer til å følge finalen her i bloggen, og om du ikke er en natteravn som selv følger med kan du lese dette referatet mandag morgen.

Lag BLASS ledelsen med 4 IMP etter det første av fire finalesett (totalt 60 spill). Kampen overføres direkte på BBO med videooverføring fra bordene via youtube.

Tor Helness sitt lag tok raskt ledelsen i andre sett, men et uheldig utspill kombinert med et veldig sprekt utspill av ruter konge dobbel mot en 4 hjerterkontrakt ved det andre bordet. Et påfølgende feilvalg av spillefører (Zimmermann) som han kanskje burde unngått gjorde at spillet kostet 11 IMP. Det ble tolv stikk i 4 hjerter ved det ene bordet, en bet ved det andre!

Litt senere var Martens-Helness litt uheldige:

Er dette Ø/V kort du vil være i 6 hjerter med?

Det er en ganske god, men hardmeldt slem. Hjerterfargen må ordne seg uten taper. Kløverfargen vil gi avkast for spartaperen. Hjerteren gir null taper om den sitter 2-2, eller man gjetter på finesse og lykkes (omtrent samme prosentsjanse), men også om damen sitter singel. Alt i alt så brukbare sjanser at det er helt greit å være i slemmen, greit å ikke melde den og.

Pepsi-Kalita for BLASS stoppet i utgang, Helness-Martens var i 6 hjerter som ikke kunne vinnes: Dermed vant BLASS 11 IMP til, egentlig ganske tilfeldig, og det er jo 22 IMP i sving i forhold til om slemmen hadde stått.

Etter andre sett er det fortsatt like jevnt i kampen, BLASS leder med 4 IMP.

KLART FOR BRIDGEFESTIVAL!

Til hlegen ventes storinnrykk av bridgespillere til Drammen hvor Norsk Bridgefestival vil pågå i perioden 2.august til 10.august.


Fredag blir det Golfbridge og åpningsturnering. De riktige norgesmesterskapene starter på lørdag, og som vanlig er det først NM for Mixpar. Så fortsetter det med mange forskjellige NM-turneringer, og hele programmet finner du her.

NBF sin festivaside med all slags informasjon og resultater når det braker løs finner du her.

Undertegnede har som regel vært til stede under festivale, og passet det inn med min (vanligvis) årlige Europatrip fra New Zealand hvor jeg bor, i alle fall litt av perioden festivalen pågår. I år passet det ikke slik, og det er litt irriterende, For det er alltid svært hyggelig å spille der, og også det sosiale er flott, hvor en rekke gamle kjente treffes, og nye bekjentskaper etableres.

På den sosiale siden blir det også i år en stor grillfest. Da det kanskje ikke ble fullklaff med den festen i fjor har arrangøren skjerpet seg og lover storfest som vil foregå i Drammen Teater. Der skal det være perfekt for en slik fest med alt som hører en god grillfest till. Det er til og med lagt opp til at de som aldri får nok bridge kan spille facitbridge i tilstøtende rom samtidig som andre danser og koser seg. Påmelding til festen kan gjøres på egen link på festivalsiden.


Lykke til i Drammen!

Selv om ikke jeg får vært tilstede i Drammen vil selvsagt mesterskapene bli fulgt nøye. Skulle du ha tips om morsomme spill eller historier, ikke nøl med å sende meg noen ord. Jeg nås enkelt på messenger, eller e-post: bridgegeo@gmail.com.

 

Tor Helness til SPINGOLD-finalen

I det tredje og nest siste 15-spills settet av semifinalen i Spingold fikk Tor Helness sitt lag ZIMMERMANN opp en 20 IMPs ledelse mot lag GAUTRET. En slemsving i aller første spill i det siste settet gikk i favør det franske laget og kampen var nesten helt jevn. ZIMMERMANN plukket imidlertid jevng og trutt med IMP, og selv om en stor sving til gikk i favør GAUTRET holdt Helness sitt lag seg ganske greit foran og vant kampen med 24 IMP.

I finalen møter ZIMMERMANN lag BLASS som slo ut ROSENTHAL med Lindqvist-Brogeland på laget i kvartfinalen. De slo SPECTOR (USA) i semifinalen, og det laget sendte storlaget LAVAZZA ut av turneringen i kvartfinalen.

BLASS består av Psxczola (Pepsi), Nowsadski, alle tre polakker, men Pepsi bosatt i USA, samt Brink og Drijver fra Nederland. For

ZIMMERMANN spiller foruten Tor Helness med kaptein og sponsor Zimmermann, Multon, Martens, Klukowski og Gawrys.

Jeg spår en veldig jevn kamp og har vanskelig å bestemme meg for en sannsynlig vinner selv om jeg selvsagt håper på seier for Helness!

Kampen spilles søndag kveld og utover natten norsk tid, og det hele blir selvsagt overført på BBO.

Her er et velkomment gladspill for Tor Helness og makkeren Martens i siste sett av semifinalen:

Giver nord, Ø/V i sonen


Dette har nok noe med stil å gjøre. Hva ville du gjort om din faste makker som nord åpnet med 3 spar i disse soneforholdene?

Spillet illustrerer godt hvor vanskelig det kan være for egen side med sperremeldinger hvis intervallet fra det verste man kan ha til det beste for en 3 åpning er for stort. Mange åpner med horribelt svake hender med 3 i farge når det er gunstig sone, bare fordi de har en lang (svak. Er det tilfellet er det ingen utgang her, det kan godt hende det ikke står i 3 spar en gang!

Franskmannen passet.

Martens hørte Helness åpne med 3 spar, og han stolte på at Helness i alle fall hadde noen verdier og en brukbar farge. Så han loftet til 4 spar etter dobler fra øst. Det ble kontrakten doblet da vest også avga en dobling over Martens melding. Slik så hele spillet ut:


Det var i teorien riktig å passe på 3 spar, for det er bare ni stikk med ruter i utspill slik det sitter selv om det tilsynelatende er syv sparstikk, to stikk i ruter og kløver ess. Med ruter ut kommer ikke spillefører seg ikke hjem til hånden for å ta den tredje runden.

Gawrys-Klukowski fikk etter ruter ut tre toppstikk i hjerter + kløver samt en ruterstjeling, +140 til GAUTRET. Tor Helness fikk det ekspansive utspillet kløver konge fra øst mot 4 spar doblet. Nordmannen stakk med esset, tok for ess-konge i spar og spilte ruter til esset før han tok den tredje runden trumf. Dermed var det ti enkle stikk og +590 til bokføring. Spillet ga 10 IMP til ZIMMERMANN.

USA: Semifinaler, 2.sett - RÅJEVNT!

Det er helt åpent i begge semifinalene i SPINGOLD i Las Vegas.GAUTRET (Frankrike) leder med 8 IMP mot ZIMMERMANN (Tor Helness sitt lag). Helness har såvidt jeg har fått med meg ikke spilt så langt i semifinalen, men spiller nokså sikkert begge de siste settene sammen med sin makker Martens, og polakkene Gawrys-Klokowski.

BLASS leder med fattige 4 IMP mot SPECTOR (USA).

Det skal spilles 30 spill til, og det vil sannsynligvis bli en dramatisk avslutning i kampene som handler om finaleplass i denne lagturneringen, en av verdens mest prestisjetunge. De som har anledning bør absolutt logge seg på BBO og følge med på god og tøff bridge! 

SPINGOLD - semifinalene, 1 sett

Tor Helness sitt lag ZIMMERMANN møter i SPINGOLD-semifinalen under det amerikanske sommermesterskapet lag GAUTRET, et fransk lag. De franske laget tok en veldig knapp ledelse etter de femten første spillene 

Tor Helness spilte som vanlig ikke første sett, men kommer som vanlig inn senere i kampen sammen med Martens. De har etter min mening spilt veldig godt gjennom hele turneringen.


Tor Helness - En ufrivillig pause fra bridgen ser ikke ut til å ha påvirket bridgeformen negativt!

I det første settet tok altså franskmennene en knapp ledelse, men et skummelt svingspill mot slutten kunne gjort at ledelsen ville vært mye større.

Gawrys-Klukowski som N/S spilte 4 hjerter som er en god kontrakt, og da det satt så snilt i trumf ble det tolv stikk. Slem er elendig selv om nord har en fin hånd mot en sterk grandåpning, grandåpneren har for lite i majorfargene. Det sitter imidlertid veldig snilt i hjerter, så kanskje kunne det franske paret skape en sving?

Og det gjorde de.

Det franske N/S-paret meldte som du ser steinhardt. Men de kom i feil slem, i alle fall om motspillet sitter. Og det gjorde det! .

Zimmermann fant spar i utspill som er absolutt best, og nødvendig. Da tas inntakene til hjerterfargen bort, det site inntaket forsvinner med mer spar idet øst kommer inn på hjerter ess.

Spillefører stakk med spar knekt og spilte hjerter knekt som Zimmermann dekket med damen, og det gikk konge ess. En kan si hva man vil om Multon (og mange gjør det…), men en god bridgespiller er han. Her så han godt hva de handlet om. Selv om syds hånd ikke er vist for han visste han at der var det 2-2 i majorfargene. Dermed spilte han simpelthen spar tilbake, og bordet var helt uten inntak, hjerter 10 blokkerte den fargen.

Spillefører fikk dermed kun to hjerterstikk, og kontrakten kollapset fullstendig. Det endte med tre bet og 12 IMP til Zimmermann.

Spillefører burde kanskje ha spilt hjerter 10 i stedet for knekten. Tieren er det større sjanse for at ikke blir dekket, og her er det slik at man IKKE ønsker at motspilleren dekker. Det hjelper imidlertid heller ikke, Multon har to måter å «drepe» kontrakten på. Han kan lasjere hjerteren to ganger sånn at fargen ikke er godspilt. Spillefører har kun ett gjenværende inntak til bordet og får ikke både spilt seg over for å godspille hjerterfargen med en tredje runde av fargen og senere hentet hjerterstikkene. Øst kan også stikke med hjerter ess med det samme og spille spar, og det gjorde han. Om vest ikke hadde dekket første hjerter dekker han heller ikke andre gang, og bordet er som en øde ørken hvis øst da lasjerer. .

Spareutspillet var fullstendig drepende. Uten sparutspill spilles hjerter til finesse. Selv om øst ligger unna to ganger vinnes 6 grand. Kommentatorene sa at det motspillet ville bete (å lasjere to ganger) også uten spar ut, men det er feil. Bordet kan etter to runder hjerter som vinnes av syd spilles inn med liten til esset, så en tredje hjerter, og den snille sitsen kommer for en dag. Senere stikkes spar knekt over (må gjøre det slik etter det motspillet, bruke sparene på den måten for å ha to inntak). Siden spar også sitter 3-3 – som den må når spar knekt stikkes over – fyker 6 grand hjem.

Det står i 6 hjerter og 6 spar, og om det franske paret hadde meldt det, eller vunnet 6 grand, ville det blitt en sving på mangeogtyve IMPs i favør GAUTRET som ledet kampen med 2 IMP etter 15 av 60 spill.

I den andre semifinalen tok lag BLASS - Brogeland og Lindqvist sine overmenn - ledelsen med 30-11 mot SPECTOR. Mitt tips er imidlertid at det blir SPECTOR mot ZIMMERMANN i finalen.

SPINGOLD: Tor Helness til semifinalen!

Tor Helness spilte også det fjerde og siste settet for lag ZIMMERMANN i kvartfinalen. Han var altså i aksjon i de tre siste settene av fire. Og hans lag hadde egentlig god kontroll mot slutten selv om lag Verbeek tok igjen 18 IMP i de første fem spillene. Sluttresultatet ble komfortable 168-114 i favør ZIMMERMANN som møter det franske laget GAUTRET i semifinalen. Der må ZIMMERMANN finne seg i å være ganske klare favoritter, men det franske laget som bare var 37.seedet fra start er sterkt og har gjort det veldig bra mot mange sterke motstandere i denne turneringen.


Dette er et skjermbilde tatt av youtube-overføringen fra lag ROSENTHAL sin kvartfinale. Det er morsomt å følge med på den overføringen og se ALT hva som skjer, ikke bare kortene som blir spilt. Fra venstre til høyre, Brogeland, Brink, Lindqvist og Drijver.

 Det siste settet startet glimrende for ROSENTHAL da Willenken-Jansma fant en tøff lilleslem i ruter:


Mot Brogeland-Lindqvist spilte Ø/V 4 spar med tolv stikk.  Kontrakten 6 ruter er ganske bra, det eneste så må ordne seg er at trumfen ikke gir taper. Det er forskjellige spilleplaner å velge mellom, men da Jansma lasjerte hjerterutspillet kunne han ikke gå bet lenger slik det satt, trumfen kom av seg selv siden damen satt singel. Han vant fem sparstikk, ett stikk i hjerter og kløver ess foruten fire trumfstikk = 11, pluss en hjerterstjeling på vest sin hånd.

Spillet ga 12 IMP og kampen var nesten helt jevn!

Du sitter vest med N/S i sonen, giver øst. Han passer, og la oss si meldingene forteller deg at syd har en 20-21 NT, nord overfører til spar, og syd superaksepterer (dvs. han viser en god 20-21 NT med firekorts sparstøtte til nord 5+ korts sparfarge). Så stopper de i 4 spar.

Dobler du?

Willenken (Rosenthal) passet. Brink som satt vest for Lag Blass doblet.

Alt satt riktig for motspillerne (bl.a. AK10x i spar foran vests spar), og det var ikke til å unngå å gå 800 i bet i 4 spar. Da Rosenthals vest altså ikke doblet ble det kun 300 inn for dem, og 11 IMP ut i kampregnskapet. Dermed fikk lag BLASS opp en 17 IMP ledelse med tolv spill til å spille. Så kom en rekke spill med lite utslag, Blass vant ett IMP, ROSENTHAL vant 3, og det norske parets lag var 15 IMP bak med seks spill igjen å spille. Det så imidlertid ikke ut til å ville seg, i stedet for å knappe inn på den ledelsen kom det 12 IMP i sving i favør BLASS da Jansma gikk bet i 4 spar som kunne blitt vunnet, mens 4 hjerter som Drijver spilte ved det andre bordet var lettere. Dermed kunne det virke som om kampen ikke ville få så mye spenning mot slutten som vi hadde håpet på, kun fire spill igjen å ta inn en 27 IMPs ledelse.

Det er imidlertid ikke over før det er over...

Jansma-Willenken meldte en fin 6 spar som Ø/V med dette:


Det var nok grunn til å tro at på dette nivået ville det bli uavgjort spill med +980 til Ø/V, men da Lindqvist hoppet til 3 hjerter som nord etter 1 ruter fra Boye (syd) og 1 spar innmelding, og senere stampet i 7 ruter fant de den meget gode stampen som kun ga +500 til Ø/V. Det ga 10 IMP, og da det kom 6 IMP til i det neste spillet hvor Lindqvist vant en delkontrakt som gikk bet ved det andre bordet var marginen kun 11 IMP med to spill igjen! Desverre ble det en 6 imp'er ut i neste spill (Jansma var i utgang med bet, lag BLASS vant delkontrakt) ble det for tøft. Det hjalp ikke at Brogeland vant en 1 grand i det siste spillet som gikk bet ved det andre, kampen ble tapt med fattige 13 IMP. 

Lag BLASS møter amerikanske SPECTOR i semifinalen. De slo ut italienske LAVAZZA som ledet kampen før det siste settet. Da var amerikanerne både gode og heldige. Bl.a. vant de en storeslem hvor de hadde åtte spar til sammen og manglet damen. Den satt der den skulle, foran AK slik at det ble tretten stikk ved å ta en sparfinesse med J-10-x på den andre siden. Det spillet var helt avgjørende for sluttresultatet, en 29 IMP-sving (12-inn i stedet for 17 ut om det hadde blitt bet) i kampen som LAVAZZA tapte med 8 IMP.

SPINGOLD - mot spennende avslutning av kvartfinalene! (m/flere spill)

Mens undertegnede satt på et fly på vei fra USA til New Zealand ble Round of 16 spilt i lagturneringen SPINGOLD, hovedmesterskapet under det amerikanske sommermesterskapet. Det to gjenværende lagene med norsk innslag avanserte ganske enkelt til Round of 8 (kvartfinalen).

ZIMMERMANN med Tor Helness på laget vant med 69 IMP over en amerikansk/nederlandsk kombinasjon, og Helness sitt lag møter i fredag (amerikansk tid) lag VERBEEK som består av fire nederlendere, en italiener og en amerikansk sponsor. Kampen spilles sendt på kveld norsk tid og utover natten. Interesserte nordmenn som er våkne på den tiden kan følge kampene på BBO.

ROSENTHAL med Boye Brogeland og Espen Lindqvist fikk en enda enklere vei til kvart’n da de vant med 109 IMP mot WILSON som var lavt rangert, men som hadde flere av de unge og gode svenske spillerne på laget.

KVARTFINALER

I kvartfinalen møter Boye og Espen sitt lag BLASS som består av tre meget sterke polakker og Brink-Drijver fra Nederland. I det første settet (15 spill) av fire var det jevnt, og i alle fire kampene var det temmelig jevnt så langt. I andre sett fikk Brogeland-Lindqvist sitt lag ROSENTHAL litt juling, men ikke mer enn at det egentlig fortsatt var jevnt med 30 spill til å spille, ROSENTHAL under med 25 IMP.

Det tredje settet startet som et lite fyrverkeri med mange morsomme/interessante svingspill. Tidlig ble Boye-Espen lurt fra en nokså hard 3 grand, men ville vunnet spillet om ikke ruteren satt 2-2, og sparfargen måtte også sitte 3-4 for at ikke forsvaret skulle kunne ta fem stikk i den fargen. Litt uheldig at 3 grand stod, men 10 IMP ut for ROSENTHAL.

Så kom 8 IMP tilbake da Jansma-Willenken fikk inn +990 for 4 spar doblet med ett overstikk hvor det norske paret ved det andre bordet meldte over 4 spar og senere lot være å doble 5 spar selv om Espen hadde begge majoressene og A-K i ruter! Kontrakten 5 spar stod som et segl!

Like etterpå fikk Jansma og Willenken maksimalt ut av det: 

Jansma fant beste utspill mot denne doblede delkontrakten - trumf - og polakken kunne ikke unngå en taper i hver majorfarge, to tapere i ruter og tre i kløver, tre doblede i faresonen. Pluss 800 var verd IMP da det polske paret spilte 4 ruter mot Boye og Espen, 12 IMP til ROSENTHAL, og matchen var jevnere, ROSENTHAL 17 IMP under. Med 5 IMP inn like etterpå var det bare 12 IMP å hente inn for det «norske» laget. De plukket noen flere IMP i fine småspill, og før de siste tre spillene var de kun 5 IMP under. Resten av dette settet var det sterk og tøff bridge av begge lag. I det tredje siste spillet fant Brogeland-Lindqvist en god stamp:

Ved det andre bordet fikk Ø/V være i fred i 4 hjerter som ble vunnet med elleve stikk, lag ROSENTHAL +650.

Nords redobling da 1 grand ble straffedoblet ba syd om å melde kløver. Meldingene fortsatte slik opp til 5 kløver fra Brogeland, sannelig sjelden at han som har sterk grandåpning stamper mot motpartens utgang 4 i major! 

Ø/V hadde fått et vanskelig meldeproblem. Hvis de går på til 5 hjerter vinnes nok den, kun et feilspill i ruter (dobbelfinesse) gir bet i den kontrakten. Og det er en safevariant med denne ruterfargen, esset først. Da blir det ingen gjetting andre gangen som du får om du tar finesse i ruter og den ryker, for eksempel liten til damen og kongen. Om K-J-x sitter foran er det safe å spille liten mot Q-10-3 etter først å ha lagt ned esset, og det blir kun to rutertapere om syd har K-J-x, og da er det umulig å løse fargen for en taper uansett.

Brink-Drijver doblet imidlertid 5 kløver. Der var det to bet, +500, og dermed 4 IMP til ROSENTHAL som på dette tidspunktet lå kun 1 IMP under! 

Et kjedelig feilvalg på en marginal trumfbehandling kostet imidertid 12 IMP for ROSENTHAL i det siste spillet, og stillingen før de siste femten spillene var at lag BLASS ledet med 13 IMP. Det tegner til å bli litt av en kamp mot slutten av denne kvartfinalen, og dere som har mulighet til det bør absolutt logge dere på BBO å følge med! 

Helness sitt lag ZIMMERMANN fikk til et veldig bra andre sett med Tor på «banen» sammen med Martens. De økte sin ledelse fra første sett på 4 IMP til 33 IMP.

Her et spill hvor Tor og Martens meldte bra:

Vests 2NT var Stenberg, og 3 ruter fra øst naturlig med i alle fall litt tillegg (norsk stil). Tor hadde krevd til utgang med kun 10 poeng og sa med 4 hjerter at hans 2NT var med minimum verdier, men Martens hadde til en melding til. Da han kontrollmeldte 4 spar var ikke Tor særlig i tvil og gikk i 4 grand (Key Card Blackwwod), han hadde jo en makker som går på en gang til over 4 hjerter uten A-K i trumf.

Lilleslemmen var ikke til å rokke, men ble ikke meldt ved det andre bordet, 11 IMP til ZIMMERMANN.

Litt senere synes jeg Martens meldte friskt i lik sone:

Ingen i sonen, nord giver.

Nord åpnet med kunstig sterk 2 kløver. Ville du vurdert å meldte nå?

Martens sa 3 kløver, og syd doblet for å vise dårlige kort (2 kløver er utgangskrav), normalt mindre enn 4-5 hp. Åpneren trodde det var julekvelden, for han satt med A-K-Q-10-2 i trumf og A-K i begge minorfargene, så han passet ut 3 kløver doblet og var antagelig meget fornøyd. Det ble en nokså trist kontrakt og -1100 for Martens, men det skulle vise seg å være et godt spill da hele spillet så slik ut:


Merk at også Verbeek gikk innpå med 3 kløver med øst sine kort!

Jeg har egentlig mer sansen for Multon sin 3 hjertermelding enn syds dobler ved det andre bordet. Idet motparten melder seg på mot 2 kløver er det viktig å komme i gang med å vise langfarger, men dette har jo litt med system og avtaler å gjøre. Lagkaptein Zimmermann mente da han hørte en naturlig hjertermelding fra makkeren at det ikke kunne være tapere her og tok sjansen på 7 hjerter direkte. Den stod, og med +1510 var det 9 IMP inn.

I tredje sett startet det godt for ZIMMERMANN som spilte med Helness-Martens og polakkene Klukowski-Gawrys. De var på et tidspunkt oppe i 60 IMPs ledelse, men det ble litt gi og ta utover i settet, og lag VERBEEK knappet inn på ledelsen. En fin avslutning av ZIMMERMANN og en veldig bra liste for Helness-Martens gjorde imidlertid at før de siste 15 spillene i kvartifinalen ledet Helness sitt lag med 68 IMP.

Om begge lagene med norske spillere går videre vil de ikke møtes i semifinalen, men det kan jo da bli et veldig interessant norsk møte i finalen! Også i de to andre kvartfinalen er det nokså åpent, ingen har noen trygg ledese før kveldssesjonen. Vi kommer selvsagt tilbake med en opptatering så snart kvartfinalene er ferdigspilte og kanskje også underveis.

Samtidig som sluttspillet i SPINGOLD pågår spille en stor parturnering, og også en stor SWISS TEAMS de siste dagene i SUMMER NATIONALS som avsluttes på søndag.

USA: To "norske" lag til kvartfinalen

Mens undertegnede satt på fly fra USA til New Zealand ble Round of 16 spilt i lagturneringen SPINGOLD, hovedmesterskapet under det amerikanske sommermesterskapet.

Det to lagene med norsk innslag avanserte ganske enkelt til Round of 8 (kvartfinalen).

ZIMMERMANN med Tor Helness på laget vant med 69 IMP over en amerikansk/nederlandsk kombinasjon, og Helness sit lag møter i fredag (amerikansk tid) lag VERBEEK, fire nederlendere, en italiener og en amerikansk sponsor. Kampene spilles sendt på kveld norsk tid og utover natten. Interesserte nordmenn som er våkne på den tiden av døgnet kan følge kampene på BBO.

ROSENTHAL med Boye Brogeland og Espen Lindqvist fikk en enda enklere vei til kvart’n da de vant med 109 IMP mot WILSON som var lavt rangert, men som hadde flere av de unge og gode svenske spillerne på laget. I kvartfinalen møter Boye og Espen sitt lag Lag BLASS som består av tre meget sterke polakker og Brink-Drijver fra Nederland.

Idet dette skrives har de splt det første settet (15 spill) av fire, og i alle fire kampene er det temmelig jevnt så langt. Tilbake i New Zealand blir det enklere å følge med enn da jeg var i Las Vegas (!) og spilte selv, så noen spill skal du får presentert her også idet turneringen nærmer seg slutten. Samtidig som sluttspillet pågår spille en stor parturnering, og også en stor SWISS TEAMS de siste dagene i SUMMER NATIONALS som avsluttes på søndag.

Oppdatering av alt som skjer på bridgefronten i Las Vegas under SUMMER NATIONALS kan du finne på mesterskapssiden, her.

Det er dessuten god oppdatering for SPINGOLD på bridgewinners.com (link).

  

LAS VEGAS: ROUND of 32 - SPINGOLD

ROSENTHAL med Boye Brogeland og Espen Lindqvist gikk videre til Round of 16 uten problemer. Motstanderne ga seg etter tre av fire sesjoner.

For lag ZIMMERMANN med Tor Helness på laget startet det som nevnt i et tidligere innlegg her i bloggen ikke så bra i denne kampen mot et kinesisk lag, men de tok over, og det så veldig komfortabelt ut etter to av fire sesjoner. Så vant det kinesiske laget tredje sett, og det var for så vidt match. Til slutt ble det likevel en komfortabel seier også for Hellnes sitt lag.

Flere av de best rangerte lagene røk ut allerede i Round of 32.

Resultater og bulletiner finner du her.

Det stjernespekkede lag Nickel (rangert som nr. 2) var i skikkelig trøbbel mot lag Leong som bare var rangert som nr. 34. Det amerikanske storlaget lå under helt til noen få spill gjensto. Da kom som så mange ganger før Mecstroth-Rodwell sterkt, og da de fikk til et vanvittig svingspill helt mot slutten snek de seg foran.

Ved begge bord ble kontrakten 6 spar doblet av vest, og nord spilte ut kløver som vest stjal. Meckstroth brukte ikke mer enn sekunder på å se hva spillet handlet om, mange inntak til øst i trumf. Så han trumfet med spar 8 og spilte ruter. Nord føk opp med kongen og spilte hjerter, nokså hjelpsomt motspill. Meckstroth ville nok uansett ha vunnet kontrakten da han har tre inntak i spar hos øst, både damen syveren og sekseren er inntak! De brukes til å presse ut syds ruter og hente godspilte ruterstikk. Det ble tolv stikk og en massiv +1660.

Ved det andre bordet «glemte» spillefører å avblokkere sparen sin og fikk ett inntak for lite til å få fatt i ruteren, en bet. Dette ga 18 IMP til Nickell som vant kampen med 9 IMP.

US NATIONALS: Ingen god start for ZIMMERMANN i Round of 32

Round of 32 i Spingold startet klokken 12 Las Vegas tid. Det ble ingen god start for Tor Helness sitt lag ZIMMERMANN mot et bra kinesisk lag, men det er jo 60 spill i kampen (4 x 15).

Tor spiller ikke i det første settet.

Liu på nords plass åpnet med 4 spar med en hånd som vel er klart for sterk for det slik de fleste ser det. Gawrys doblet og det gikk pass rundt. Der var det kun to rutertapere og en hjertertaper, +590 til Kina.

Burde Klukowski (vest) tatt ut?

I moderne bridge er slike doblinger av høye sperreåpninger ikke straffedobling. Det kan være at han som dobler rett og slett har veldig gode verdier så han må melde, men definisjonen av slike doblinger er at den som dobler regner med at makkeren tar ut med fordeling. Det er vel likevel ikke helt enkelt for vest, og da han passet ble det altså et nitrist resultat på spillet for Zimmermanns lag.

Ved det andre bordet åpnet Zimmermann med 1 spar. Det kan ikke kritiseres slik jeg ser det da han som nevnt er for sterk hånd for en sperremelding. En mulig slem kan godt gå tapt om det åpnes med 4 spar, men sperremelding er greit om makkeren ikke har så gode kort. Kineserens 4 spar fungerte imidlertid mye bedre denne gangen.

Etter Zimmermanns 1 spar gikk det dobler fra øst og 2 spar fra Multon på syds plass. Vest var med og sa 3 hjerter, og da nord meldte 4 spar sa øst 5 hjerter. Der er det +300 å hente for N/S, en god stamp, og for å få 300 må motspillet sitte (de må få fatt i en kløverstjeling for nords single trumf). Naturlig nok meldte Zimmermann 5 spar som gikk en udoblet bet, +50 til Ø/V som sammen med +590 fra det andre bordet var verd 12 IMP.

To lag med nordmenn videre i SPINGOLD

Den prestisjetunge lagturneringen SPINGOLD i det amerkanske sommermesterskapet går videre, og onsdag spilles Round of 32.

To profflag med norske spillere er fortsatt med.

Lag ZIMMERMANN som har med Tor Helness vant turneringen i fjor, da med Geir Helgemo på laget, og dette laget er ranket som nr. 1. Både Tor Helness sitt lag ZIMMERMANN og Espen Lindqvist-Boye Brogelands ROSENTHAL (seedet som nr. 6) gikk greit videre til Round of 32. Der møter Helness og hans lagkamerater et bra kinesisk lag som riktignok er ranket kun som nr. 32. ROSENTHAL skal i dag opp mot en amerikansk-polsk lagkombinasjon som er seeded som nr. 27.


En kan mene hva man vil om Las Vegas, men spektakulære omgivelser er det i alle fall her...

Undertegnede er imidlertid ferdig med sin spilling og returnerer til New Zealand i morgen. Etter en noe miserabel innsats i de første turneringene gikk det bra mandag, og tirsdag var både jeg og min australske makker svært fornøyde med den siste sesjonen i dagens åpne parturnering som ga 66%. Men kun middels i den første sesjonen gjorde at det ble kun en 7.plass til slutt (100 par), likevel en grei avslutning på spillingen her i Vegas. I de daglige parturneringen er nivået ikke så høyt, men endel proffer spiller, gjerne med sponsorer, og de aller fleste av de gode spillerne er selvsagt med i Spingold. Samtidig med disse parturneringene vi har spilt pågår sideturneringer for lag også. Det er dermed vanskelig å få oversikt over alle som spiller, og om vi her har uteglemt noen gode resultater av norske spillere er det fint om noen kan tipse meg. Foreløpig er den norske beholdningen unge Anders Brogelands fine seier i en parturnering tidligere i uken. I Spingold er det grunn til å håpe på gode norske resultater av de tre spillerne som fortsatt er med.

Alt om det amerikanske sommermesterskapet kan du finne her, med program, resultater, bulletiner osv.

Sommermesterskapet avsluttes søndag 28.7.

 

 

 

 

USA NATIONALS : Spingold er i gang

Vincent Demuy og Brad Moss (USA) vant Von Zedwitz Life Master pairs. Tor Helness-Martin Andresen endte omtrent på middels i finalen.

Lagturneringen Spingold har startet. Det spilles direkte utslagskamper, og mandag ble feltet redusert til 64 lag. Ingen av de høyt seedede lagene røk ut den første spilledagen. Det er noen norske spillere med, men ikke helt enkelt å få oversikten over hvem og på hvilke lag. Mest tro på av de norske har vi nok på Brogeland-Lindqvist som spiller på proff-laget Rosenthal. De er ranket som nummer 6.

Samtidig som hoveturneringen Spingold pågår spilles det en rekke andre turneringer. Antallet spillere som deltar i Las Vegas er imponerende.

Undertegnede og min australske makker Joan Butts spilte i går i den daglige Open Pairs og fikk endelig litt dreisen på det. Det ble en 3.plass blant 156 par etter en god siste sesjon.

Her et spill hvor det var vanskelig å se det optimale motspillet.


Du og makker har meldt dere opp i 6 spar, men øst stamper i 7 hjerter som dere dobler. 6 spar står som du ser enkelt, og 7 hjerter er en god stamp mot +1430 N/S. Det er parturnering, og heldigvis er det mange Ø/V-par som finner en sånn stamp. Derfor er det helt nødvendig å finne motspillet som gir maksimalt med betepoeng.

Min makker spilte ut spar ess fulgt av spar til min konge. Jeg visste ikke med sikkerhet at syd hadde kun en hjerter (husk østs hånd er skjult) og tenkte at å gi makker en ruterstjeling hvis hun satt med singelton var tingen, eventuelt to stjelinger hvis hun var renons i ruter og hadde to trumf. Kløver ess gir jo ett inntak til. Så ruter ess ble spilt fulgt av ruter til stjeling, men siden det var den eneste trumfen hun hadde ble det kun ett stikk til, kløver ess. Det ga kun +1100, og selv en bet til ville vært mindre enn vår mulige score i sparslem. Det ble likevel en del poeng for 1100, deling med en god del par, og bedre score enn de som ikke var i slem. Jeg tenkte ikke over det med det samme, men da spillstensilen ble utlevert så jeg av dataanalysen at det går an å få tak i +1400 mot 7 hjerter, og det er «par-score», dvs. det maksimale på spillet om alle spillerne gjør alt riktig.

Ser du motspillet som skal til for å få tak i en doblet bet til?

Det perfekte motspillet er ganske vakkert. Etter to runder spar må nord finne et skift som er nokså uvanlig mot en storeslem. Det må skiftes til ruter dame fra A-Q-10 femte! Øst må dekke med kongen, og syd stjeler. Nå må N/S ta kløverstikket, og enten syd fri seg med spar eller om nord vinner kløverstikket kan han fri seg med sin trumf. Da må spillefører senere tape to ruterstikk til, seks doblede bet, +1400 og en bedre parturneringscore da N/S i så fall slår en rekke par som har 1100.

Syd kan etter stjelingen ikke fri seg med spar dame uten å ta kløverstikket, for da trumfer spillefører og tar ut den siste trumfen før han spiller kløver. Om syd vinner det stikket må hun spille spar eller kløver til dobbeltrenons, og om nord vinner kløverstikket må han gi ruterfarvør eller spille kløver til dobbeltrenons. Alt i alt et veldig stilig motspillspoeng, men sannelig ikke lett å få til ved bordet.

Las Vegas: KLART FOR SPINGOLD!

I Las Vegas fortsatte det amerikanske sommermesterskapet med finalen i Von Zedwitz Life Master Pairs i dag, søndag. I skrivende stund er finalen omtrent halvspilt. Hvis ikke undertegnede har blingset helt er det kun ett par med norsk innslag i finalen, Martin Andresen og Tor Helness som avsluttet bra i semifinalen og ble nr. 10. Av det vel 400 som startet er 104 kvalifisert til finalen som går over to sesjoner. .

Interessant fargekombinasjon

Her er en klassisk fargekombinasjon hvor det gjelder å plassere kortene riktig.

Du behøver å løse denne sidefargen i en trumfkontrakt for to tapere. Du har nok av overganger til begge sidene.

Hvilke muligheter har du?

Selvsagt kan det være så enkelt at hjerter ess sitter foran, men la oss si du pga. meldingene tror mest på at esset sitter bak selv om det kanskje er en liten mulighet for esset foran (i så fall sitter antagelig både damen og knekten bak). Du tror altså esset sitter bak. Da kan du spille liten til tieren og håpe både dame og knekt sitter foran, men bedre sjanse er det å spille på at enten damen eller knekten sitter foran sammen med nieren. Med andre ord at det sitter omtrent slik:


Løsningen er å spille liten hjerter til syveren. Den krever damen eller knekten, og neste gang har du en enkel finesse over syds honnør (hans dame eller knekt). Slik satt det i en 4 sparkontrakt i går, og overraskende nok var det kun to par i vår pulje som ikke fant varianten, og dermed fikk vi nesten middels på -420 selv om motparten valgte godt og vant en hard utgang.

Etter liten til syveren og honnør tror du altså at nieren sitter i saks, og spiller etterpå på det at syd har nettopp honnør-9.Det behøver imidlertid ikke bli riktig dette om esset sitter foran. Men om nord vinner med nieren bak i fargens første runde bør du nok spille på esset foran neste gang, dvs. liten til kongen. Dette siste gjør at om nord har Q-J-9 må han være våken idet det går liten til syveren.


Det går altså liten fra øst til syveren, og nord bør da stikke med knekten, ikke nieren. Dette for å skape en felle for spillefører som i så fall nok spiller på den sitsen at syd har honnør-9 tredje, og nord A-honnør liten. Nord vinner altså med knekten (!), ikke nieren, for da gjør fort spillefører feil i fargens neste runde hvor det går liten mot saksekombinasjonen K-10 hvor det er riktig å legge tieren, men den ryker til nords dame. Syd legger begge gangene lavt i tempo.

Anders Brogeland vant turnering i USA!

Det er litt vanskelig å få helt oversikten her i Las Vegas hvor US Nationals pågår for fullt, med hundrevis av bridgespillere fordelt i mange forskjellige turneringer over flere etasjer i Cosmopolitan Hotel (3000 rom!). Derfor fikk ikke NBFs "utsendte" med seg nyheten om at Tonje og Boye Brogelands sønn Anders vant sin første turnering i USA i går.

Anders spilte en parturnering sammen med Zain Mahmood, også han et eksempel på at eplet ikke faller langt fra stammen, Zain er nemlig sønn av ikke ukjente Zia Mahmood.

Ikke bare vant de to veldig unge guttene, men sjekk vinnerscoren!


Vi er alle mektig imponerte og kan bare si GRATULERER!  Artikkel (hvor også bildet er lånt fra) skrevet av Ana Roth om denne særdeles hyggelige nyheten kan du lese her. 

 

 

US SUMMER NATIONALS - Oppdatering

I Von Zedwitz Life Master Pairs i Las Vegas gikk vel 200 av noe over 400 par videre til semifinalen som spilles lørdag. Det betyr at det var nok å spille rundt middels for å komme seg videre til andre dag av tredagers-turneringen. Samtidig ble det spilt tilsvarende kvalik i flere grupper med mindre mesterpoeng. Foreløpig mangles oversikten over nordmennene som er med i Vegas og om alle spilte i Life Masters, eller om noen deltok i noe annet. Best ut av de norske i LM Von Zedvitz kom Tor Helness-Martin Andresen som ble nr. 53. Erik Eliassen-Espen Anfinsen, Geir Engebretsen-Lars Arve Loen og undertegnede sammen med Joan Butts fra Australia kom seg også videre, alle de tre parene med noe over middels, men en viss margin for å klare cutten. Hvis noen norske er uteglemt beklages det, og om så, tips meg gjerne!

For Joan Butts og meg selv så det komfortabelt ut lenge med noe over 54 % i første av to sesjoner. Så kom en dårlig periode, men før de to siste spillene føltes det som vi var inne med god margin. Så kom dette spillet hvor jeg mener om ikke vi var direkte uheldige var i alle fall motspillerne heldige:

Giver Nord, Ø/V i sonen. Vest sin hånd:

Nord åpner med 1 ruter og makker på østs plass hopper til 2 spar, svakt innhopp. Syd sier 3 grand, og det er din tur som vest. Tør du melde? Det er åttekorts farge, og da melder man vel ofte, men det er ugunstig sone og det er ingen grunn til at makker som gjorde et svakt innhopp har noe som helst å hjelpe til med i hjerterkontrakt. Har han ikke det er det minst -500 i 4 hjerter mot vår utgang utenfor sonen, kanskje enda mer kostbart. Vest meldte imidlertid modig 4 hjerter som vi doblet. Og for en blindemann han fikk opp av makkeren sin:


Siden hjerterfargen satt 2-2 var det ingenting å gjøre med 4 hjerter doblet, +790 til Ø/V.

Spilleren som hadde gjort et svakt innhopp er egentlig alt for sterk for den meldingen, og etter min mening er det feil håndtype. Men never argue with success. Han hadde tre nøkkelkort til vest, spar ess (kunne godt ha vært flere poeng, men håpløse kort for vest, for eks. KQJ), hjerter dame og kløver konge!

Dette resultatet ga nært bunn, men et middels spill på det siste var nok til å avansere. Ambisjonene i semifinalen er imidlertid svært små for oss. Min makker er helt uerfaren med å spille parturnering, og det forsvinner en god del stikk som burde vært enkle å ta. De andre norske parkombinasjonene har jeg større tro på og tror vi finner minst et par av den norske parene i finalen på søndag.

Las Vegas - Kreative spillere og andre

Da har store deler av bridgeeliten (og en haug med andre) beveget seg til Las Vegas, USA hvor US Summer Nationals vil pågå resten av måneden.

Fra vinter i New Zealand via tropevarme i Singapore og så en litt mismodig sommer (i Trøndelag) har undertegnede tatt turen til Vegas hvor det er 40 graders varme. Selvsagt for det meste innendørs regner jeg med å treffe en god del norske bridgespillere.

Det er en rekke forskjellige turneringer som kan spilles, og fredag til søndag pågår den første store turneringen, Von Zedwitz Life Master Pairs. Etter den starter hovedturneringen Spingold Teams.

På flyet over fra London møtte jeg en gammel kjenning, svenske Peter Fredin. Han har ganske nylig gitt ut en bok som kan anbefales. Den er ført i pennen av Jeppe Juhl og heter Master of Pshychology – Inside the remarkable mind of Peter Fredin. Da jeg ble bedt om å bidra til forhåndsomtalen av boken skrev jeg:

Peter Fredin’s remarkable bridge skills combined with an amazing creativity makes him great fun to play with, play against, and watch. And I admire his self-irony. When asked for a hand story, like I did just after he won the European Pairs (2009), he might come up with some crazy hand where he had a very unusual, still apparently sensible reasoning, that went completely wrong for a complete bottom. Such stories may explain how other Fredin-hands one watches or reads about could happen, hands where he did something spectacular, or even unthinkable, and succeeded. There is always some weird reason for it, whether it worked or went wrong! Peter Fredin is the most unpredictable and colourful player I have ever met. If any bridge player in the world deserves to be called “one of a kind”, it must be Peter Fredin. GeO Tislevoll (New Zealand/Norway)

Uforutsigbar herremann ved bridgebordet

Fredins spesialitet er det han ikke er redd for å spille på det han tror på selv om det kanskje er helt mot oddsen, og at han dummer seg loddrett ut når det er feil.

Det er andre spillere av denne typen i den ypperste verdenseliten som selvsagt spiller med oddsen for det meste, men noen ganger gjør veldig overraskende ting. En er Boye Brogeland som teknisk er omtrent perfekt, men også en spiller som tør gjøre uventede ting både i meldinger, spill og motspill. Boye ga også ut en bok for en stund siden sammen med engelske David Bird. Den boken er også morsom og interessant lesing; «Bridge at the Edge».

Tittelen forteller mye

Boye, på samme måte som Fredin elsker å bevege seg på grensen av det trygge i en stadig jakt etter gode spill. Noen ganger blir det lang nese, men mye oftere blir det fantastiske spill som svært få er i nærheten av.

Å se slike spillere, eller lese om dem er morsomt, og det er ikke sjelden imponerende. Aldri kjedelig! Jeg vil likevel komme med en litt advarende pekefinger, for det er ganske sikkert at de aller fleste spillere ikke bør forsøke å kopiere denne typen spillestil. Det er for krevende, og det forutsetter et eksepsjonelt talent. Dessuten er det veldig krevende for makkeren!

Espen Lindqvist og tidligere Erik «Silla» Sælensminde er perfekte makkere for Boye. De greier å henge med i svingene, og da blir produktet et av verdens beste par.

Peter Fredins nevnte selvironi kom klart til syne da jeg like etter EM for par i 2009, spillet jeg nevnte i den der forhåndsomtalen, fikk en historie fra han. Fredin hadde nettopp vunnet par-EM sammen med Bjørn Fallenius. Som «arbeidende» bridgejournalist på banketten spurte jeg:

«Har du et fint spill eller to til meg, Peter?»

Peter: Nja, nei…det var mye dårlig, men motparten var heldigvis dårligere, men her er ett som kanskje er litt morsomt».

Og så ga han meg denne hånden han selv hadde som syd, øst giver og alle i sonen:


Motstanderen til høyre åpnet med 1 kløver som var Presisjon, minst 16 poeng. Fredin sa 1 spar, noen ville kanskje sperret (?), men ingenting spektakulært så langt. Vest doblet og viste 5-8 poeng, og Fredins makker på nords plass redoblet. Deres avtale var at redoblingen viste en topphonnør, ofte dobbelton, for med tre eller flere støttes som regel på et eller annet trinn. Redobling er i prinsippet hjelp med utspillet hvis syd må spille ut mot kontrakt spilt av øst.

Den sterke hånden (øst) meldte nå 2 ruter. Hva tror du Fredin gjorde nå?

Joda, du har kanskje gjettet det når du får det presentert slik. Hvis vi har syv sparstikk som er sannsynlig, og du har selv ruter ess, så er det mange veldig mange stikk her? Det står neppe i 4 spar, men 3 grand kan godt være nedlegg? Makker behøver bare ett stikk til deg utenom den sparkongen du vet om. Motparten ser ikke så ivrige ut med hensyn til hjerterfargen, så den er antagelig ufarlig, og det kommer mest sannsynlig ruter ut.

Fredin var ikke i tvil: 3 grand!

Utgang meldt etter at motparten har vist at de har mer enn halvparten av honnørpoengene. Men det er ikke HP som teller til syvende og sist, det er antall stikk, og Fredin så klart for seg at han og makkeren hadde ni stikk! Fallenius fortalte at over 2 ruter tok det kun ett sekund eller to før Fredin hadde sagt 3 grand.

Hvordan det gikk, og hva hadde Fallenius?

Joda, Fallenius hadde fem små hjerter, så den fargen var ingen trussel. Og han hadde det ene stikket i utenom spar konge som Fredin håpet på, kløver ess!

Så det var syv sparstikk og to ess?

Det var bare en hake ved dette eventyrprosjektet, Fallenius hadde spar konge singel!

Det kom ruter ut og esset – inntaket til sparfargen – ble revet bort med det samme. Eneste sjanse med kongen singel mot A-Q-10 syvende i spar var at knekten satt dobbel. Fredin spilte spar ess som tok med seg kongen, så spar dame. Om knekten hadde falt ville det vært ni stikk i 3 grand og en spektakulær score etter sterk kunstig kløveråpning fra motparten, men spar knekt satt altså tredje. Dermed fikk svensken tre sparstikk og for de to essene, mer kunne han ikke få, altså fire sonebet i et spill hvor begge sider kun kan vinne delkontrakt. Den reneste bunnen i hele EM var et faktum, men noen timer senere var Fredin europamester.

Bortspill? (fra Ungdoms EM)

I dette spillet fra en av kampene under Ungdoms EM var det en del spillere som gikk bet i standardkontrakten 3 grand.

Var det bortspill?

Endel avhang faktisk av hvilke utspillsavtaler motspillerne hadde mot grandkontrakt. Det kan være litt tilfeldig hva som er best, og det kan være ganske små kort som får betydning av og til.

I dette tilfellet var det egentlig ingen sjanse for bet om utspillet var «norsk fordeling», forutsatt at spillefører så poenget. For de som bruker fjerde høyeste i utspill var det litt større sjanse for bet, og med det utspillet var det faktisk et litt ekkelt valg for spillefører.


La oss si nord spiller ut spar 3 (norsk fordeling) mot 3 grand og det går 10, knekt og dame. I andre stikk spilles ruter, og syd vinner med kongen. Derfra kommer spar 4.

Hva gjør du nå?

Da spillet forekom der jeg så på (BBO) stakk vest opp med esset. Han hadde oppdaget ett poeng, men oversett ett annet. Det han hadde fått med seg var at spar 9 var blitt et veldig stort kort. Nord har kun kongen som er større, og om nord har den andre ruterhonnøren er det helt trygt å stikke med spar ess og spille ruter for å sette opp fargen. Spar 9-2 er da en sikker stopper så lenge altså nord kommer inn.


Hvis nord kommer inn i andre ruterrunde er vest sin gjenværende sparkombinasjon en trygg stopper.

Men om syd kommer inn er det verre, gjennomspill av nieren er ubehagelig. Kanskje tenkte spilleren også på at spar 4 var den minste sparen som er ute, og om de spiller etter «vanlige» motspillsregler så sitter fort sparfargen 4-4 fra start (de fleste spiller den minste tilbake fra opprinnelig fire kort, norske fra gjenværende). Gjør sparen det får uansett ikke forsvaret mer enn to sparstikk og to ruterstikk, men om sparen sitter 4-4 spiller det ingen rolle hva vest gjør. Og om han tenkte på at syds spar 4 var den minste sparen som var igjen syd skulle vest selvsagt lagt liten fra hånden. For da må jo nord stikke over fireren, han har ikke mindre spar! Vest blir sittende igjen med A-9 som en fet dobbelstopper med nord inne, omtrent som om vest hadde A-Q og nord var inne!


Slik så hele spillet ut:

Da altså vest stakk opp med spar ess ble det galt idet syd var den motspilleren som kom inn i andre ruterrunde. Spar gjennom 9-2 gjorde at nord med K-8-7 gjenværende tok tre stikk – en bet i kontrakten. Siden syd spilte spar 4 tilbake - avslørende, den minste sparen - var dette et bortspill, spillefører hadde helt sikkert spill ved å legge liten siden nord da må stikke seg inn (spar 3 i utspill).  Kanskje var syd «lur» da han spilte spar 4 tilbake og ikke spar 5 som er standard, eller kanskje spiller akkurat det paret slik (?). Uansett så var den «lure» fireren egentlig en gave for spillefører som hadde sikkert spill ved å legge toeren fra hånden. Nord blir tvunget til å stikke over syds kort og vest har som sagt plutselig en sikker dobbel stopper i spar. Med spar 3 ut har spillefører også sikkert spill ved å legge liten om syd spiller femmeren, men da vet han det ikke sikkert for det er jo en spar igjen som er mindre enn femmeren, spar 4. Den kunne nord hatt. Men nord hadde allerede brukt opp sin minste spar slik som spillet var. Hvis han hadde hatt spar 4 til å legge under syds spar 5, og om nord har ruterinntaket blir det feil å legge liten fra vest i andre sparrunde. Da ville det vinnende spillet være å vinne med esset.

Dette var altså med den minste sparen i utspill fra nord, norsk fordeling, eller også for dem som spiller «invitt» (lavt kort fra honnør), men ikke fjerde høyeste. Med fjerde høyeste i utspill har motspillerne taket på det når det gjelder sparfargen. Det går spar 6, 10, knekt dame. Så ruter som syd stikker og spiller spar 5. Nå har nord en liten spar å legge under femmeren, så spillefører går bet om han stikker med esset for å satse på at nord har en ruterhonnør (9-2 er som sagt da en stopper om nord kommer inn). Men kontrakten kan vinnes da også om spillefører satser på at syd har tre spar og begge ruterhonnørene. Han kan lasjere andre spar, stikke den tredje og spille ruter. Det blir et litt spennende øyeblikk om hvem som vinner stikket i andre ruterrunde, men siden det er syd som etter dette ikke har flere spar igjen går det bra. Om spar sitter 4-4 er det uvesentlig hva spillefører gjør i andre stikk.med hensyn til det å vinne kontrakten, motparten kan ikke få mer enn to sparstikk og to ruterstikk.

At en utspillskonvensjon kan være avgjørende for om en kontrakt kan vinnes eller ikke hender. Men det er nokså tilfeldig hvilken utspillsavtale som er "vinneren" i et sånt enkeltspill, og slikt jevner seg nok ut over tid. 

JUNIOR NM FOR PAR

Junior NM ble avviklet i helgen med 21 deltakende par.

Favoritter var Espen Flått-Christian Bakke (Studentenes/Bergen Ak). De så en stund ut til å innfri favorittstempelet, men greide bare 2.plass, forbigått av Marcus Andreas Scheie og Jacob Nordvoll Johannessen (Norrøna/Sortland). På 3.plass kom Sofie Græsholt Sjødal-Agnethe Hansen Kjensli (Nesodden).

Alle resultatene og spillstensiler finner du her. Dessuten vil du finne mer omtale av mesterskapet i NBF sin mesterskapsblogg, her (Kristian B. Ellingsen).

I dette spillet ville det bli topp eller bunn for N/S om de var veldig optimistiske.


Syd åpner med 1 ruter. Noen vil kanskje vurdere åpning med 1 kløver pga. den store forskjellen i fargekvalitet, men det er ikke korrekt bridge. Vi må åpne med det som gjør at vi kan få vist riktig fargelengde senere. Etter syds 1 ruter og svaret 1 hjerter fra nord vil syd melde kløver, om mulig to ganger for å vise 5-5. Her kommer øst innpå med 1 spar. Syd viser kløveren, og det er ikke unaturlig at nord blir sleminteressert med den gode hånden og fet rutertilpasning. De bør nok kunne stoppe i utgang, for de mangler to Key Cards – ruter konge og hjerter ess. Problemet med å undersøke slemmuligheten er at man risikerer å havne i 5 ruter i stedet for 3 grand som er beste stoppested med disse kortene i parturnering. Derfor er det i parturnering ikke helt uvanlig strategi å ta en sjansen på slem i stedet for å spille utgang i minorkontrakt hvis man tror det gir dårlig score uansett mot en haug med 3 grand kontrakter rundt omkring i lokalet. Spesielt hvis man vet at trumfkongen er det ene nøkkelkortet som mangler så det i alle fall ikke mangler to ess, for da kan det være slem kun avhenger av trumffinessen. Hvordan bør det spilles i 6 ruter med spar ut fra vest?

Å toppe trumfen i håp om singel konge er ikke helt borte vekke, men det er større sannsynlighet å ta finessen med ti trumf til sammen i en farge hvor kongen mangler. Her går det bra hvis man spiller med oddsen i trumffargen: opp med spar ess, kløver som stikkes hos syd, så trumf knekt som får løpe om vest ikke dekker. Sparene hos nord kan enten kastes før trumfen tas ut (men det forutsetter 4-3 i kløver), eller sake spar etter uttrumfing som også går bra med inntak til syd i trumf.

Bakke-Flått var det eneste paret som var i slem, og de noterte +1540 da øst ikke hadde tro på den kontrakten. Hvis ruter konge hadde vært plassert hos øst ville det blitt ren bunn til N/S i 6 ruter doblet. Græsholt Sjødal- Hansen Kjensli fikk nest-topp N/S for 3 grand med tolv stikk, +690. Vinnerparet Scheie-Nordvoll Johannessen fikk et godt spill som Ø/V da deres motstandere spilte 3 ruter med kun elleve stikk.