Dagens lille lure

Dette spillet dukket opp i en parturnering jeg spilte i vinter. Jeg og makker meldte oss uforstyrret opp i 6 kløver, en kontrakt som kun står på å løse trumfen uten taper. Som syd har jeg vist en 17-19 NT med minst 6 kl.

Jeg fikk ruterkonge ut etterfulgt av spar som jeg slapp hjem til kongen. Jeg la ned kløveress og så knekten ramle bak. Hjerter til bordet, kløver 10 rundt som gikk til damen. 1 bet! Uflaks tenkte jeg og gikk ut for å trekke frisk luft.

I ettertid ser jeg at jeg kanskje burde skjønt at motspiller satt med QJ dobbel bak, sere dere hvorfor?