Vi følger midtkampen

I dagens midtkamp overføres Norge - Israel i åpen klasse på BBO. Her kommer noen av spillene til å bil publisert underveis i kampen.

De tre første spillene spillene gikk ut, mens Israel fikk inn 1 IMP på spill 4. I kampens femte spill fikk de som satt i øst en utspillsprøve:

Hva ville du spilt ut fra østs hånd?

Hele spillet så slik ut:

Øst må unngå å gi bort noe i utspillet. Både spar og ruter går bra, men alt annet gir spillefører enkelt spill for kontrakten. I kampen mellom Norge og Israel ble det meldt 6 hjerter ved begge bord. Allan fikk ruter ut, og da måtte det bli beit da hjerterfinessen sprakk og forsvaret måtte få ett kløverstikk i tillegg.

Ved det andre bordet var det Espen Lindqvist som skulle spille ut. Han valgte et aggressivt utspill av kløver 4. Da kunne spillefører stikke med dama. Håndas kløvertaper forsvant senere på ruterkonge, og alt Espen fikk var ett trumfstikk. Dermed slemsving i sonen og 17 IMP til Israel.

6 hjerter var normalkontrakten. Både for de norske veteranene og damene ble det buttspill etter 6 hjerter med ei beit.

Allerede i neste spill var det en del IMP i sving igjen:

Boye valgte, i mangel på noe godt alternativ, å passe ut makkers negative dobling. Det er liten risiko siden 2 ruter doblet med hjemgang ikke gir mer enn 180. Samtidig kan oppsida være stor dersom det for eksempel er to beit. Dessuten ser jo Boye at det er lite som tyder på tilpasning egen vei. Dermed vil det fort være beit i kontrakter egen vei.

Som vi ser er det mulig for forsvaret å få tak i to kløverstikk, to hjerterstikk og to trumfstikk. Det fordrer imidlertid presist motspill. Espen spilte ut hjerter, som Boye vant med esset. Nå må det skiftes kløver for å beite. Boye valgte aktuelt hjerter konge, og ny hjerter. Espen fikk ei stjeling, men forsvaret fikk aldri satt opp noe kløverstikk. Dermed 180 til Israel.

Ved det andre bordet tok spillet en annen vending:

Terje hadde sjansen til å vinne 2 spar, men det endte til slutt med ei beit. Dermed ble det 6 IMP til Israel. Om både 2 ruter hadde gått beit og 2 spar hadde gått hjem ville det blitt 5 IMP til Norge i stedet.

I dameklassen fikk Ann Karin Fuglestad hjem 3 grand etter liten kløver i utspill fra øst. Damene ser forøvrig ut til å gå mot storseier mot Hellas.

På spill 9 ble det 7 etterlengtede norske IMP etter at Norge fikk hjem dlekontrakt ved begge bord:

Israelerne fant ikke beste motspill mot 3 spar, og dermed fikk Boye kontrakten hjem.

Ved det andre bordet fikk Allan ti stikk i 3 hjerter.

I neste spill var det god tilpasning begge veier:

I 4 spar gikk det greit å vinne ti stikk, selv om forsvaret skulle finne ruterstjelinga. Med hjerter 10 singel i syd er det mulig å løse farga uten taper.

Imidlertid sto det elleve stikk nord-syd i kløver. Det var nok litt passivt av terje ikke å støtte makkerens kløvermelding. Om han melder 4 kløver, er det gode muligheter for at nord melder 5 kløver. Det ender fort med at øst-vest dobler. Kontrakten vinnes greit ved å godpille ruteren. Det er sannelig litt av en forskjell på 620 ut og 750 inn. Men en enkeltmelding kan altså utgjøre hele denne forskjellen.

Ved det andre bordet fant ikke Espen og Boye utgangen i spar, men hadde for så vidt et godt resultat på spillet i og med at det strengt tatt var nord-syd som hadde høyeste kontrakt:

I spill 11 gikk meldingsforløpet identisk ved begge bord:

Terje Aa valgte, ikke unaturlig, å spille ut hjerter ess. Da sto kontrakten. Alt forsvaret fikk i tillegg var to trumfstikk.

Ved det andre bordet fant israeleren det eneste beitende utspillet. Utspillet av kløver 6 måtte spillefører trumfe i bordet, og mistet etter hvert kontrollen på spillet da syd spilte kløver hver gang han kom inn. Ei beit og 10 IMP til Israel. Før kampens fem siste spill var stillinga dermed 8-45 til Israel.

Heldigvis kom det et godt norsk resultat mot slutten av kampen:

Espen ble spillende 4 spar på østs hånd, mens Israel stoppet i 3 spar ved det andre bordet.

Med kløver ut, eller ruter ess og skift til kløver, må det bli beit i kontrakten med en taper i hver farge. Espen fikk imidlertid liten ruter ut, som løp til åtteren. Nå kunne Espen spille hjerter mot konge-dame i bordet. Syd stakk, og spilte ruter ess, før han skiftet til kløver. Kunne stikke med esset, og innkassere to hjerterstikk med kløveravkast på hånda. Da trumfen løste seg med en taper, ble det ti stikk og vunnet utgang.

Etter 3 spar med ni stikk ved det andre bordet, ble det 7 IMP til Norge i nest siste spill. Det skulle vise seg å være verdt nesten ett vinnerpoeng. Kampens siste spill gikk ut, og Israel vant 45-15. Norge fikk dermed med seg 3,27 VP fra dette oppgjøret. Laget er nå på syvendeplass med drøyt syv poeng opp til teten.

I dameklassen ble det storseier til Norge. 58-19 i IMP gjorde at Norge fikk med seg nesten 18 VP.

Veteranene spilte uavgjort mot Italia.


Damene kunne juble for storseier over Hellas! Fra venstre Marianne Harding, Gunn Tove Vist, Torild Heskje og Ann Karin Fuglestad.

Norge på BBO klokka 13.20

Norges lag i åpen klasse møter Israel i dagens midtkamp. Dette oppgjøret overføres på BBO, og du kan følge det direkte fra klokka 13.20. Heia Norge!


Terje (til venstre) og Allan - klare til innsats i åpent rom.


Espen og Boye gjør de siste forberedelsene i lukket rom før det BBO-overførte oppgjøret mot Israel.

Spill fra morgenkampen

I dagens første kamp følger vi damenes kamp mot Sverige på BBO. Nok en gang er det nok av spill å skrive om.

Det startet bra sett med norske øyne. Svenskene kom i en hardmeldt 3 grand mot Marianne og Ann Karin:

Ann Karin startenet med kløver 7 (fjerde høyeste), som gikk til spilleførers knekt. Hun fortsatte med å ta ruterfinessen. Marianne kom inn på kongen, og fortsatte i makkers utspillsfarge. Ann Karin stakk med esset og godspilte farga. Hun måtte også få for de to majoressene. To beit og 100 inn til Norge.

Ved det andre bordet valgte Torild heskje enn litt mer forsiktig tilnærming:

Med 15 relativt tynne poeng og dårlig fordeling valgte Torild å passe i stedet for å melde inn 1 grand i første melderunde. Hun balanserte i stedet med 1 grand neste gang. Da svenskene var med til 2 hjerter, meldte Gunn Tove seg på med 2 spar. Det fikk hun spille, og den kontrakten gikk akkurat hjem. Forsvaret fikk med seg ei kløverstjeling, men utenom det fikk de ett stikk i hver av fargene. Scoren 110 ga 5 IMP til Norge, og en fin start på kampen.

I følgende spill ble Marianne og Ann Karin tatt etter Ekrens-åpning:

2 ruter i åpning viste minst 4-4 i majorfargene og under åpning. Østs dobling av 2 hjerter var opplysende, og vest passet gladelig ned. Ann Karin flyktet i 2 spar, men det var opplagt for øst å doble. Motspillet startet med to hlye trumf før øst tok for hjerter ess. Deretter tok hun også for spar dame, før ruter ess og ruter til dama fulgte. Nå fikk øst ei hjerterstjeling, før hun kunne fri seg i ruter. Ann Karin stjal i bordet, og spilte kløver til tieren. Øst vant med knekten, og returnerte kløver. Spillefører fikk dermed to kløverstikk, to trumfstikk og ett hjerterstikk. Tre beit ga 500 ut.

Ved det andre bordet fikk Gunn Tove og Torild melde i fred:

Med dette meldingsforløpet var det naturlig for syd å spille ut kløver. Dermed kunne nord ta for dama og esset i farga, før en ny kløver gikk til stjeling hos makker. Ei beit i kontrakten ga 11 IMP til Sverige etter at svenskene ved det andre bordet altså hadde 500 inn.

Dette spillet ga forøvrig sving i mange av kampene da det var en del bord som fikk hjem 5 ruter. Sågar var det noen som fikk hjem lilleslem i ruter. I Monacos kamp mot Island i åpen klasse lå det an til buttspill i 6 ruter. Ved begge bord løy øst på seg kløverkontroll. Selv om det ble spilt ut kløver ved begge bord, var det naturlig nok ingen av nordspillerne som prøvde å ta for ett kløverstikk til. De regnet med at spillefører hadde singelton kløver.  Tor Helness spilte hjem 6 ruter, mens islendingen gikk beit. Dermed 14 IMP til Monaco.

Tilbake til damenes kamp på BBO. Svenskene tok over initiataivet, og ledet 29-9 før de fire siste spillene. Heldigvis kom det inn noen norske IMP i kampens fjerde siste spill:

Her ble Ann Karin spillende 4 hjerter i nord etter å hå oppvurdert til en 15-17 grand med de fine mellomkortene. Etter at Marianne spurte i Stayman og fikk høre om hjerterfarga, hoppet hun til utgang. Med hjerter konge på rett sted, var tre ess alt svenskene kunne få for. En litt hardmeldt, men fair utgang som man gjerne ønsker å være i.

Ved det andre bordet fikk Gunn Tove spill 2 ruter med to beit på østs hånd. 200 ut var billig moro da det sto utgang andre vei. 9 IMP til Norge.

Tredje siste spill var flatt, men på nest siste spill var det igjen tid for norske IMP:

Kontrakten ble 4 hjerter doblet i vest ved begge bord. Kanskje stusser du litt over å høre om sluttkontrakten når du ser kortene, men faktisk var det ikke så unaturlig å havne nettopp der. Etter pass fra syd og pass fra vest, åpnet nord med 1 spar. Hva ville du nå meldt på østs hånd?

Her er det fristende å være med. Om makker har tilpasning til ei av de umeldte fargene, kan det fort stå en kontrakt egen vei. Du skulle ideelt sett hatt 4-korts hjerter for å doble opplysende, men totalt elleve kort i de umeldte fargene, gjør at let likevel er betimelig å doble. Makker kan ha 5-kortsfarge i hjerter, og dessuten trenger det ikke være noen krise å havne på 4-3-tilpasning heller. Det er et viktig poeng at du har dobbel spar. Det er en buffer mot et eventuelt angrep i spar. Makker behøver i alle fall ikk å bli kortet på sin hånd.

Over opplysende dobling fra øst sperret syd med 3 spar. Vest meldte da 4 hjerter, som nord doblet. Mot 4 hjerter doblet spilte Ann Karin ut spar ess og ny spar til makkers konge. Tre trumfstikk og et ruterstikk måtte forsvaret også få, og dermed endte det med tre beit.

Ved det andre bordet prøvde svensken i nord seg med et passivt kløverutspill. Da ble det med ett flere stikk for Torild. Hun stakk utspillet med esset, tok for kløver dame, og spilte ruter til esset. Deretter tok hun for kløver konge, og kastet en spar. Kløver knekt ga mulighet til å kaste den siste sparen. Nå kunne riktignok nord trumfe, men det var med et originalstikk. Etter at Torild fikk kastet begge spartaperne, var alt forsvaret fikk tre trumfstikk og ett ruterstikk. Ei beit ga 9 IMP til Norge.

Dermed hadde de norske damene redusert til 27-29 før kampens siste spill. I det spillet sto det slem nord-syd:

Som du ser er det viktig å få kontrakten på syds hånd, slik at spar konge er beskyttet i utspillet. 6 hjerter er en meget god kontrakt. Om ruteren sitter 3-2, kan man kaste to spartapere fra syds hånd på ruteren. Om ruteren er fordelt 4-1 er tilleggsjansen at man løser sparen for en taper.

Marianne og Ann Karin stoppet i 4 hjerter, mens svenskene ved det andre bordet meldte lilleslem med syd som spillefører. Dermed ble det dessverre 11 IMP ut på siste spill, og svenskene vant kampen 40-27. Uansett fikk Norge med seg drøyt 6 vinnerpoeng fra dette oppgjøret, noe som kan vise seg å bli verdifullt til slutt.

I kampens siste spill hadde forøvrig Norges lag i åpen klasse slemsving inn etter at Ulf og Nils fikk meldt 6 hjerter, mens Portugal stoppet i utgang ved det andre bordet. Det siste spillet ble prikken over i-en i en solid seier for Norge. Etter IMP-sifrene 66-29 fikk Norge med seg nesten 18 VP fra dagens første kamp. Norge holder dermed andreplassen, drøyt fire poeng bak ledende Nederland, men med rundt 13 poeng ned til niendeplassen.

I kampen mellom Norge og Israel i veteranklassen stoppet begge bord i 4 hjerter i kampens siste spill. Norge tapte kampen med 6 IMP, og fikk dermed med seg drøyt 8 VP.

Slik ser stillinga ut i de tre klassene etter dagens første runde:

Damer:

Åpen:

Veteran:

Dagens program

I dag har alle våre lag i EM tre kamper. Programmet ser slik ut:

Åpen klasse:
10.00: Norge - Portugal
13.20:Norge - Israel - overføres på BBO
16.10: Norge - Sveits

Damer:
10.00: Norge - Sverige - overføres på BBO
13.20: Norge - Hellas
16.10: Norge - Tyskland

Veteran:
10.00: Norge - Israel
13.20: Norge - Italia
16.10: Norge - Polen

Følg damene på BBO!

I dagens første runde spiller de norske damene BBO-overført kamp mot Sverige. Følg med!


Ann Karin og Marianne møter Kathrine Bertheau og Jessica Larsson i åpent rom.

"Bursdagsbarnet" kan overnatte på tabelltopp!

Torild Heskje kunne feire bursdagen på gresk restaurant etter nok en strålende dag for damelaget, til tross for at de gikk på sitt første tap i EM, da de tapte med 4 IMP mot Israel i dagens siste kamp. Norge overnatter dermed på tabelltopp, og luken ned til 9. plass er på over 30 poeng!

Det er riktignok lenge igjen av EM, så feiring av medalje og VM-plass får vente til lørdag, mens bursdagen kunne feires i dag med god mat i godt selskap på restaurant!

I morgen venter tabelltoer Sverige i første kamp, som vises på BBO, etter fulgt av Hellas og Tyskland for de norske damene.

 

Veteranlaget har hatt en grei dag. De var uheldig med et par slemspill mot Tyrkia i første kamp, der de tapte med 7 IMP, før de fulgte opp med storseier mot Tyskland og uavgjort mot Irland. Veteranene har et tøft kampprogram fremover, og skal på de 7 neste kampene møte lag som for øyeblikket alle ligger topp 10! I morgen venter Israel, Italia og Polen, men fortsetter de godspillet, kan det bli mye poeng også i disse kampene.

Veteranene var også på den greske restauranten og stemte i på bursdagssang for Torild! Med live musikk var det mulighet for litt dans, og en av veteranene benyttet muligheten til å vise at han kan mer enn å spille kort:

Helge Mæsel og konen Siri kunne høste applaus fra flere bord etter flott dans. Lillebror Roald mente han kunne gjort det enda litt bedre...

Det åpne laget har fått fart på sakene igjen, og har etter en god dag kommet seg opp på 2. plass, like bak Russland. I morgen venter Portugal, Israel (BBO) og Sveits. Det er utrolig jevnt i toppen, og vi går noen spennende dager i møte!

Totalmiss fra stjernepar

Hvis du og din makker har en meldemisforståelse av og til, kan dere trøste dere med at selv par i verdenstoppen kan komme i de merkeligste kontrakter. I artikkelen under ble det skrevet om et spill der Tor og Peter kom i 7NT, der det var 14 toppstikk, men det var hele 3 par som kom i 4 eller 5 ruter på 3-0 tilpass! Sist gang EM ble arrangert i Oostende, i 2013, gikk Sabine Auken og Roy Welland til topps i EM par. De har også flere andre sterke resultater, men selv et samspilt par i verdensklasse kan ha katastrofale meldemisforståelser. Se bare her fra sistekampen mot Island:

Hva de ulike meldingene betydde, har jeg ingen anelse om, og sluttkontrakten tyder på at nord-syd heller ikke hadde det. Trøsten for være at de var utenfor sonen og at slemmen i deres beste tilpasning (både ruter og spar) var helt død slik det satt.

Selv 4 spar var det mange som spilte bort, bl.a. Baldursson på andre bordet, slik at Tyskland slapp unna med 4 IMP ut på et katastrofespill.

I utgangspunktet kan det se ut som det er 2 spartapere og 2 rutertapere, men her må man være forsiktig med trumfspillingen, og det er flere varianter som kan føre frem.

En variant er å begynne og ta for sidestikkene sine. Baldursson fikk kløver 2 ut fra øst. Da kan man ta 3 kløverstikk, ess, konge hjerter og hjerter til stjeling, og ruter til esset. Da har man tatt de 7 første stikkene til følgende posisjon:

Inne i nord kan du fri deg med en ruter, og du er nødt til å få minst 3 stikk til.

Kommer vest inn og spiller 3 ganger ruter, kan du trumfe lavt, og øst stjeler over og er innspilt. 

Skulle vest etter 2 runder ruter spille spar 9, lar du den gå til kongen og kan seile spar 8. Dermed er du hjemme uansett hvordan sparen sitter.

Baldursson spilte derimot spar til kongen og spar til dukk i stikk 2 og 3. Øst kom inn og fant den eneste beitende skiften i ruter konge (ellers kan han senere bli innspilt), men nå måtte vest få 2 ruterstikk og øst 2 sparstikk.

 

Roy Welland og Sabine Auken tok gull i forrige EM i Oostende. Den gangen ble det bronse på Nils Kvangraven og makker Terje Lie, og for øyeblikket ligger det an til en ny medalje for Nils i år!

Seier, uavgjort og tap

I dagens siste kamp ble det storseier til vårt lag i åpen klasse! Etter IMP-sifrene 87-17 fikk Norge med seg full pott fra kampen mot Tsjekkia. I dag har laget sanket bra med poeng etter følgende rekke resultater: 13 - 16 - 20. Etter syv spilledager ligger Norge dermed på andreplass, drøyt to poeng bak ledende Russland, og med elleve poeng ned til Hellas på niendeplassen.

Veteranlaget åpnet bra mot Irland, og så lenge ut til å gå mot en ny komfortabel seier, men to store svinger ut helt mot slutten av kampen gjorde at irene berget uavgjort. Etter tre av syv spilledager er Norge nummer tre med drøyt 15 poeng opp til ledende Frankrike, og nesten 28 poeng ned til Romania på niendeplassen.

Damene havnet bakpå i kampen mot Israel, men kom tilbake to ganger og berget nesten uavgjort. Til slutt sto det 43-47 på resultattavla i vårt disfavør. 8,8 vinnerpoeng fra siste kamp kompletterer uansett en flott dag. Tidligere på dagen ble det nemlig 15,5 mot Spania og 14,8 mot det sterke franske laget. Dermed leder Norge etter 10 av 23 runder. Veldig gledelig og veldig sterkt! Ned til Sverige på andreplass er det tre poeng, mens det skiller nesten 15 poeng til Frankrike på fjerdeplass. I morgen tidlig venter topp- og prestisjeoppgjøret mot Sverige. Det kan du følge direkte på BBO fra klokka 10.

Mens det i dag ikke var noen norske representanter som slapp til på BBO, vil det i morgen være muligheter for å se nordmenn i aksjon i alle tre kampene. I tillegg til damenes kamp mot Sverige på morgenen, vil vi få se vårt lag i åpen klasse mot Israel i kampen mot Israel klokka 13.20. Dessuten vil det bli anledning til å følge Geir Helgemo, Tor Helness og resten av Monaco-laget både klokka 10.00 og klokka 16.10. Det er med andre ord bare å sette seg til rette og følge med!

Her er et av spillene fra dagens siste kamp. I spill 4 fikk øst utdelt en meget stikksterk hånd, og makker i vest hadde sannelig sitt å bidra med:

De aller fleste parene meldte storeslem, men det var ikke så mange som havnet i grand. De fleste nøyde seg med 7 kløver. Veteranlaget tjente 2 IMP etter at Peter og Tor fikk meldt 7 grand. I damenes kamp mot Israel ble det meldt 7 kløver ved begge bord, mens Norge fikk 13 IMP inn i åpen klasse da Tsjekkia stoppet i 6 kløver, mens Espen og Boye meldte 7 kløver.

Tor var nok litt heldig som fant makker med ruter ess. Da var det enkelt å telle til 13 stikk i grand. Men hva om han ikke hadde hatt ruter ess? Da ville det blitt vanskelig å få kontroll på at det likevel sto 7 kløver. Det hadde vært enda sikrere å hoppe til 4 ruter som exclusion blavkwood.

Men utfra resultatene i salen er heller ikke det uten risiko. Det var nemlig en håndfull par som ble spillende ruterkontrakt øst-vest etter at vest passet ned et splintermelding fra sin stakkars makker..

Sjekk den starten!

Det åpne laget kunne knapt fått en bedre start mot Tsjekkia, og leder 43-0 etter 4 spill.

Også seniorlaget har fått en god start og leder 22-2 mot Irland etter 5 spill. Damene ligger under 8-20.

I den norske leiren ble det spøkt med 160-0 seier til Norge, etter 10 på de tre første, men så ble det forandring i mønsteret med 13 IMP til Norge.. :) 

Norge er for øyeblikket på pallen i alle klasser:

 

Boye og Espen - to norske gentlemen!

I dagens første kamp mot Kroatia kan du i artikkelen under lese om et spill der Norge tapte 13 IMP der Kroatia meldte en slem Norge ikke meldte:

..men hadde ikke Boye og Espen vært to gentlemen ved bordet, kunne det blitt 13 IMP til Norge i stedet.

Etter at syd hadde fått et kløverstikk, kom øst inn og skulle trekke ut trumfen i 6 hjerter. I stedet for å starte med en hjerter honnør, mistet øst en liten hjerter i bordet! 

Mange par fra andre nasjoner ville nok da ha spilt videre og innkassert beiten med hjerter 10/knekt, men Boye og Espen lot kroaten ta opp kortet og spille videre som om ingenting hadde skjedd!

Dette er en fantastisk sportsånd å vise ved bridgebordet, og viser at Norge ikke vil ha poeng på denne måten. En ting er å si at man ville gjort det samme i den situasjonen, mens det er en helt annen ting å faktisk gjøre det når det gjelder som mest.

I tillegg til å være blant verdens beste bridgespillere, viser Boye og Espen her at de også er et fantastisk forbilde på flere områder!

 

Vi har all grunn til å være stolte av vårt landslagspar!

Tre norske seire i midtkampen

Det har så langt vært en bra norsk dag i Ostende. I midtkampen ble det norske storseire i alle de tre klassene!

Her er de norske lagenes resultater i dagens to første kamper:

Åpen klasse:
Norge - Kroatia:12,55 - 7,45
Norge - Finland: 16,26 - 3,74

Norge er nummer 6 etter 19 av 33 runder.

Dameklassen:
Norge - Spania: 15,56 - 4,44
Norge - Frankrike: 14,80 - 5,20

Norge leder etter 9 av 23 runder!

Veteranklassen:
Norge - Tyrkia: 7,97 - 11,03
Norge - Tyskland: 17,72 - 2,28

Norge er nummer 3 etter 8 av 21 runder

Vi skal se på et par av spillene som dukket opp i dagens andre kamp. Allerede i kampens første spill ble det IMP inn til både veteranene og det åpne laget:

For veteranene spilte Peter hjem 4 spar på syds hånd. For å vinne den litt hardmeldte utgangen må man gjøre riktig i ruter og finne hjerter knekt. Ved det andre bordet fikk øst-vest spille 3 kløver med to beit, og dermed ble det 8 IMP til Norge. I åpen klasse stoppet Boye og Espen i 3 spar med ti stikk, men det ble likevel stor gevinst til Norge da Allan og Terje fikk spille 2 ruter doblet med overstikk øst-vest! Dobbeltscore er alltid fint.

Veteranene spilte nok en god kamp og fikk med seg en storseier mot Tyskland. Blant spillene som ga score inn var flere utgangssvinger, og her følger ett av dem:

Det er elleve enkle stikk i hjerterkontrakt øst-vest. Helge og Roald meldte utgangen, mens tyskerne stoppet i 3 hjerter. Dermed 10 IMP til Norge. Både i åpen klasse og i dameklassen var 4 hjerter med elleve stikk buttspill.

Også det siste spillet bød på sving, og også her ble det score inn for to av de norske lagene:

Flest IMP fikk laget i åpen klasse da Boye fikk spille 4 hjerter udoblet med åtte stikk etter meldingsforløpet pass - pass - 1 ruter - 4 hjerter - pass rundt. Ved det andre bordet meldte Allan og Terje seg opp i 6 spar, og da stampet syd i 7 hjerter for 800 ut. Det ga Norge 14 IMP. I dameklassen ble det 8 IMP til Norge da Gunn Tove og Torild meldte 6 spar for 1430, mens Marianne stampet i 7 hjerter for 1100 ut.

Spillet inneholder et instruktivt poeng som dukker opp dersom forsvaret starter med to høye ruter. Da bør spillefører kaste en spar i stedet for å trumfe. Om det kommer nok en ruter, kan spillefører trumfe høyt, spille hjerter til dama, for så å trumfe seg inn på hånda i spar og trekke ut trumfen. Om man trumfer den andre ruterrunden lavt, kan vest trumfe over, og om man trumfer høyt, må vest få ei trumfhøyning.

I veteranklassen ble det buttspill etter at begge lag gikk 800 i beit i hjerterstampen.

Svingspill fra morgenkampen

Det var en del svingspill i dagens første kamp. I Norges kamp mot Kroatia i åpen klasse var det nesten 130 IMP i omsetning i løpet av 16 spill.

Se på scorekortet fra Norges kamp!

Vi skal her se på noen av spillene som ga sving:

Her fant kroatene den gode hjerterslemmen øst-vest, mens Ulf og Nils stoppet i utgang for Norge. Man kan se for seg at det ikke er så enkelt å melde etter at syd åpner og vest går inn med 1 spar. Det er vanlig å spille 2 hjerter som konstruktivt (men ikke krav) fra øst i denne posisjonen. I så fall må øst overmelde motpartens farge (som i første omgang tyder på god løft i spar). Vest melder 2 spar, før øst kommer igjen med 3 hjerter, som er krav. Vest har ikke så mye annet å melde enn 4 hjerter. Men dette er ei melding som må avgis på en del ulike hender. Han trenger hverken ha 3-korts hjerterstøtte eller stjeleverdi i ruter. Så det er ikke unaturlig at øst passer ned. 13 IMP ble det til Kroatia i alle fall.

Spill 8 svingte ikke mer enn ett IMP i åpen klasse da begge lagene stoppet i utgang - Norge i grand og Kroatia i hjerter. Men dette spillet svingte i en del av de andre kampene. Hjerterslemmen er ikke spesielt god, men med hjerteren 3-2 og spar konge foran (litt over 30 % sjanse), sto det tolv stikk.

Her var det om å gjøre å unngå 3 grand. Nord-syd kan hente fem ruterstikk. Utspillet er opplagt fra syd, og absolutt mulig å finne for nord også. 4 hjerter og 5 kløver er de tryggeste utgangene. Mens 3 grand står på ruteren 4-4, er det godt spill for lilleslem i kløver eller hjerter på 5-2-tilpasning. Om sparfinessen går, er man hjemme så lenge ikke hjerteren og/eller  kløveren sitter verre enn 4-2.

Kroatene meldte 4 hjerter, mens Nils la kontrakten i 3 grand etter å ha fått vite om 9-12 hp og fordelinga 2-5-4-2 hos makker. Han kunne godt hatt betydelig dårligere hjerter og (minst) en honnør i ruter. Så det var en helt naturlig aksjon fra Nils. Det ble bare ikke riktig denne gangen. 11 IMP til Kroatia.

På spill 14 var det tid for en sving inn for Norge. Kroatene meldte seg opp i lilleslem i hjerter på tross av at de manglet sparkontroll. Her må det spar ut for å beite. Med et annet utspill har spillefører fem hjerterstikk, fem kløverstikk og tre ruterstikk. Heldigvis fant Boye utspillet, og da ble det 11 IMP til Norge da Ulf og Nils stoppet i 4 hjerter ved det andre bordet.

I veteranenes kamp mot Tyrkia fant dessverre ikke Roald Mæsel utspillet mot 6 hjerter. Det svingte 22 IMP og mer enn 5 vinnerpoeng!

Spill 15 bekreftet mistanken om at kroatene melder gjennomført hardt. Her meldte de seg opp i slem igjen. Det var mye som skulle ordne seg, men det satt sannelig som det skulle. Trumfen må sitte 3-2, ruteren må løses til en taper og man må i tillegg få stjålet en hjerter i bordet før trumfen er ute. Kontrakten har med andre ord ikke stor sjanse for å gå hjem, men denne gang gikk det bra. Dermed 13 IMP til Kroatia i stedet for 13 til Norge, som det ville blitt dersom det var beit. Boye og Espen spilte 4 spar ved det andre bordet.

Før det siste spillet ledet Norge med 3 IMP. Dette spillet var også et mulig svingspill. Det er flere utganger som er aktuelle å melde. 3 grand går ikke bra med sparutspill, og i minorutgang risikerer man en taper i hver av minorfargene i tillegg til hjertertaperen. Dessuten er det en mulig sparstamp nord-syd. Boye og Espen kapret meldingsforløpet i åpent rom, og tok forhåndsstampen i 4 spar for 300 ut. Det var stor spenning knyttet til hva Ulf og Nils kom til å melde ved det andre bordet. Heldigvis var de i 5 kløver med hjemgang etter at Ulf fant ruterdama.

Dermed 7 IMP inn til Norge på det siste spillet, og 68-58-seier til Norge. Det gir 12,8 VP til Norge etter det som må være den kampen Norge har spilt i løpet av mesterskapet med klart mest omsetning!

Dagens program

Alle våre tre lag har tre kamper i dag. Dessverre får vi ikke se noen norske lag i aksjon på BBO.

De respektive lagens program ser slik ut:

Åpen klasse:
10.00: Kroatia (25.plass)
13.20: Finland (22.plass)
16.10: Tsjekkia (32.plass)

Damer:
10.00: Spania (18.plass)
13.20: Frankrike (7.plass)
16.10: Israel (15.plass)

Veteran:
10.00: Tyrkia (11.plass)
13.20: Tyskland (15.plass)
16.10: Irland (3.plass)

Finner du varianten?

Mandag kveld var det kun damene som spilte. De hadde nemlig fire kamper i dag, mens de andre to klassene bare hadde tre. Jeg var selvfølgelig mest interessert i hvordan det gikk med de norske damene, men siden de ikke ble vist på BBO, fulgte jeg like godt med litt i de oppgjørene som faktisk ble overført der. I kampen mellom Frankrike og Island fikk jeg se en interesant variant. Du skal få prøven, og se om du finner veien til hjemgang i 4 spar på syds hånd:

Vest spiller ut spar 7. Hva er din plan?

Hele spillet så slik ut:

Vi skal se på hvordan den franske spilleføreren Zochowska briljerte og fant en vei til hjemgang.

Hun stakk utspillet med spar konge, og fortsatte deretter med spar dame. Håpet var nok at øst skulle ha knekten dobbel, men slik var det altså ikke. Vest forsynte seg så med sine to trumfstikk og kløver ess, før en ny kløver ble stjålet i bordet. Øst fulgte forøvrig med kløver dame andre gang farga ble spilt.

Spillefører fortsatte med en stor spar, og var så framme i følgende posisjon:

Nå spilte hun hjerter til esset på hånda, og fortsatte med ruter knekt. Vest dekket med dama, og kongen vant stikket. Etter å ha tatt en trumfrunde til, spilte hun ruter 9 fra bordet. Aktuelt dekket øst med tieren, før spillefører stakk med esset. Hun tok for ruter 8 og kunne til slutt sake bordets hjertertaper på det siste ruterstikket.

Ti stikk og vunnet utgang etter vellykket vridd finesse. Ingen tvil om at bridge er et morsomt spill!

Boye lurt av merkelig motspill

Norge fikk en tung start på dagen med tap mot både Latvia og Bulgaria, før det ble en etterlengtet seier mot Island. Allerede i dagens første spill, ble Boye villedet til å velge en tapende variant etter et litt merkelig motspill av latvieren:

Etter 1NT-åpning i syd og overføring i nord, ble Boye spillefører i 4 hjerter. Vest spilte ut kløver 5 (4. høyeste) til esset i øst, som skiftet til spar 8 (2./4.). Vest stakk kongen med esset og fortsatte med kløver til stjeling med hjerter 7 i øst. Så kom ruter 9 i skift, som også var 2. eller 4., slik at øst lovet en høyere en 9'eren.

Boye lot ruteren gå til esset i bordet og dro hjerter knekt. Øst dekket med kongen (i tilfelle makkeren skulle ha singel dame...) og syd stakk med esset og spilte ny hjerter til 10'eren, der vest kastet en kløver og øst fulgte med den siste trumfen.

Så spilte Boye ruter fra bordet, der øst fulgte med 6'eren. Det ser nå ut som øst har startet med 4 rutere, men så var spørsmålet om han hadde skiftet fra Q986 eller 10986. Fra Q986 kunne det være katastrofalt å skifte ruter, i tilfelle syd har KJ10 og et valg om hvilken vei han skal kutte ruteren. Har han 10986 ser det mindre risikabelt ut å skifte ruter.

Boye satset på at det var den siste varianten og gikk opp på kongen, men det ble feil da kortene satt slik:

Øst kunne helt trygt fridd seg med hjerter 9 i stikk 4, men denne gangen ble det veldig heldig å skifte ruter, da det førte Boye bort fra den ellers naturlige ruterfinessen. Av og til er det enkle ofte det beste, men i det lange løp vil nok Boyes dype analyser gi mer poeng inn enn ut.

Selv ikke de beste gjør alt rett!

Oppsummering av dagen

Etter dagens spilling har vi følgende status for våre lag i EM:

Åpen klasse: Norge er på syvendeplass med ni poeng opp til medalje og ett poeng ned til niendeplass (førsteplassering som ikke gir VM-plass)

Dameklassen: Norge er på andreplass med tre poeng opp til lederlaget Polen og 24 poeng ned til niendeplassen (første plassering som ikke gir VM-plass)

Veteranklassen: Norge leder, og har halvannet poeng ned til Frankrike på andreplass, mens det er 23 poeng ned til niendeplassen (førsteplassering som ikke gir VM-plass)

Vi kommer tilbake med noe mer stoff fra dagens spilling i løpet av kvelden.

I morgen spiller alle klassene tre kamper (klokka 10.00, 13.20 og 16.10). Dessverre får vi ikke se Norge på BBO, men det er uansett spennende å følge med!


De norske damene har fått en super start på EM med seire i de seks første kampene!

Live-referat fra Norge - Island

Omtrent halvveis inn i dagens tredje kamp, var både damelaget (øverst) og veteranlaget i ledelsen:

La meg understreke at det er lenge igjen, men dette er uansett veldig gledelig lesing sett med norske øyne!

Vårt lag i åpen klasse fikk en flott start på oppgjøret mot Island. Alle med norske bridgehjerter håpet at dette er vendepunktet!

I kampens tredje spill fikk Allan og Terje stoppet fint i delkontrakt i ruter, mens islendingene gikk et par sonebeit i 3 grand:

3 ruter fra Terje i syd viser konstruktive kort i disse soneforholdene. Allan hadde uansett ikke gode nok kort til å gjøre noe mer, og dermed ble det sluttkontrakten. Der var det ni enkle stikk, mens Espen og Boye hadde fire hjerterstikk og to ess mot 3 grand. 7 IMP til Norge.

Noen spill senere fikk Espen utdelt voldsomt gode kort:

Han nøyde seg med 4 spar over 3 spar fra Boye, og dermed endte de i en sunn kontrakt. Utspillet var en liten hjerter, som gikk via knekten i syd til spilleførers ess. Han fortsatte med å seile spar dame rundt til syds konge. Det var ikke heldig med den aktuelle sitsen, men veldig naturlig i og med at sparlengden etter alt å dømme er i nord og spillefører har svært begrenset med inntak på hånda. Det var uansett ingen fare så lenge kløveren oppførte seg. Alt nord fikk var to trumfstikk, og dermed ble det ti stikk på spillefører.

Ved det andre bordet tok islendingene hardere i:

6 spar var ikke mulig å vinne, slev ikke om spillefører legge ned spar ess. Aktuelt endte det med to beit og 200 inn for Allan og Terje. Dermed kunne vi notere 13 IMP i Norges kolonne. Etter halvspilt kamp ledet Norge hele 35-0.

Dessverre skulle det komme to store tapsspill i andre del av kampen. I det første av dem meldte Boye tilsynelatende veldig forsiktig:

Espen tok ti stikk i 2 spar. Det satt fint, og nettopp det var ingen ulempe for islendingene, som meldte hardere:

Allan fant det utspillet som gjorde at spillefører kunne føle seg litt presset, nemlig kløver 7. Terje fikk beholde første stikk for nieren. Han skiftet til ruter 10, som gikk til Allans konge. Ny ruter fra Allan vant spillefører med dama på hånda. Han innkasserte så de to kløverstikkene, før en hjerter til kongen fulgte. Spar til esset ble etterfulgt av en ny hjerter mot bordet. Allan vant med kongen, og fridde seg med spar knekt. Etter å ha vunnet stikket med kongen, spilte vest en ruter til knekten og innkasserte så hjerter dame. En spar satte nord inn, og han måtte gi spillefører det siste stikket for ruter ess. Ni stikk og 10 IMP til Island.

Så hadde Island flaks:

Denne kontrakten var mildt sagt hardmeldt, mend det satt som det skulle. Dermed kunne Island notere 1370 inn. Ved det andre bordet stoppet Allan og Terje i en langt sunnere kontrakt:

Den gunstige sitsen gjorde at det ble tolv stikk i hjerterkontrakt også, men det ble uansett 12 IMP til Island.

I nest siste spill fikk Island inn en dobbeltscore som ga 11 IMP. Da var nesten hele forspranget oppspist, men heldigvis fikk Norge inn en utgangssving i siste spill.

Dermed ble det 12 IMP til Norge på siste spill, og Norge vant kampen 50-33. IMP-differansen på 17 IMP gjør at Norge får med seg 14,39 VP fra dagens siste kamp. Laget er nå oppe på 7.plass, men det er bare ett drøyt poeng ned til Israel på niendeplass. Samtidig er det såpass jevnt at det ikke er mer enn ni poeng opp til medalje. Det blir spennende å følge veien videre!

Nok en storseier for veteranene

Etter 4 kamper ledet de norske seniorene foran Romania, og da disse to lagene møttes i kamp 5, ble det nok en storseier til veteranene!

Den første store svingen kom på spill 6:

Brødrene Mæsel viste på det andre bordet at det ikke alltid lønner seg å melde inn, selv i gunstig, og der gikk meldingsforløpet 1NT-3NT. Syd kunne spille ut hjerter dame og godspille 4 hjerterstikk og ruter ess. Spillefører hadde ikke mer enn 8 stikk, og dermed +100 til Norge.

Ved det andre bordet meldte syd inn, og da kom Norge i 5 kløver i stedet, som er en mye bedre kontrakt. Når ruteren sitter så fint som nå, står det til og med 12 stikk. Selv uten innmelding har det norske paret system for å unngå 3nt, der vest kan melde 2sp etterfulgt av 3hj for å vise 3 korts spar og minst 5-4 i minor. Da vil de også komme i 5 kløver.

 

 Peter Marstrander har all grunn til å være fornøyd med starten.

Så hentet Norge flere IMP på spill der rumenerne gikk flere sonebeiter:

Peter spilte ut kløver 4 til syds dame, som fortsatte med ruter til knekten og østs dame i stikk 2. Tor skiftet til spar 4, syd la liten, og vest vant med knekten og spilte ny kløver.

Syd vant kløveren med kongen og spilte ruter til kongen som stod. Så fulgte spar 9, som fikk seile til vests dame. Peter kunne nå godspille kløveren med kløver knekt, med ruter ess som innkomst, og spillefører fikk ikke mer enn 3 kløverstikk, hjerter ess og et ruterstikk for 300 i beit.

Ved det andre bordet sa Roald Mæsel pass i syd, og brødrene hentet en beit for 8 norske IMP.

Tor Bakke er klar til å møte vår neste motstander - Ungarn.

På spillet etter gikk rumenerne beit igjen:

Syd tok en sjanse på 3NT over 2NT, som kunne være en svak hånd med minor. Øst spilte ut hjerter dame, og kontrakten står med ruter ess foran og ruteren 2-1.

Spillefører burde kanskje larsjert utspillet, men gikk for kontrakten ved å stikke med kongen og spille ruter i stikk 2. Da kunne vest stikke kongen med esset og spille ny hjerter. Vest måtte komme inn igjen i ruter, og da hadde motspillet 4 hjerterstikk og 4 minorstikk for 4 beit og +400!

Ved det andre bordet stoppet Mæsel i 3 ruter med 9 stikk, og dermed fikk Norge 11 IMP til!

Norge vinner til slutt 56-10, og skal møte Ungarn i dagens siste kamp.

Tolle Stabell

Leif-Erik Stabell

Vi følger kampen mot Bulgaria

Norges lag i åpen klasse har vært inne i en litt dårlig periode de siste par dagene med følgende rekke med VP-resultater: 9 - 12 - 1 - 5. Det gir et snitt på mindre enn syv på de fire siste kampene. Vi er mange som håper det snur mot Bulgaria, og følger kampen melding for melding og kort for kort på BBO.


Det norske støtteapparatet følger spent med på BBO. Fra venstre kaptein Christian Vennerød, sportssjef Jon Egil Furunes og Jon Egils kone Trine.

Det åpnet ikke særlig lovende sett med norske øyne. Etter fem spill ledet nemlig bulgarerne 16-1. De to svingspillene var henholdsvis en delkontraktssving der bulgarerne stoppet i 1 grand, mens Nils gikk ei beit i 2 grand. Dette ga 6 IMP til motstanderne. Et par spill senere ble det en utgangssving ut da bulgarerne meldte og vant 3 grand, mens Espen og Boye meldte 5 kløver i stedet. Der måtte det bli ei beit.

Men så skiftet vindretninga, og Norge fikk to store scorer inn på de neste to spillene. I spill 6 meldte Espen og Boye seg opp i en hardmeldt lilleslem i kløver:

Kontrakten sto i praksis på ruter ess foran kongen. Så lenge ikke minorfargene sitter for surt blir man ikke avhengig av sparfinessen. På de godspilte ruterstikkene i bordet får spillefører saket spar dame og de av hjerterne han ikke får trumfet i bordet. Aktuelt satt det veldig fint, så spilleføringa bød ikke på noen problemer. Hjerter dame ut til esset, ble fulgt av ruter mot kongen. Syd stakk med esset, og skiftet spar, som gikk via kongen i nord til spilleførers ess. Espen tok ut trumfen og krevde tolv stikk for den nette score av 1370.

Ved det andre bordet tok spillet en annen vending:

Som dere ser hadde Nils sjansen til å passe ut 3 grand. Da ville Norge fått 17 IMP siden spillefører bare har åtte stikk å hente med hjerter ut. Det ble imidlertid fristende å stampe i de gunstige soneforholdene. Med perfekt motspill kan kontrakten gå fire beit. i så fall ville det blitt 11 IMP til Norge. Aktuelt ble det tre beit for -500, og dermed fikk Norge 13 IMP. Med andre ord ble det meste avgjort ved bordet til Boye og Espen. 6 kløver i hus la grunnlaget for et gladspill for Norge. Men det gir aldri noen god følelse å stampe når motpartens utgang er beit.

Dette var for øvrig et interessant spill der det altså var om å gjøre å unngå 3 grand. For det norske damelaget meldte Gunn Tove Vist og Torild Heskje den flotte kontrakten 5 kløver, mens ungarerne ved det andre bordet meldte 3 grand med beit. Dermed tjente de norske damene 12 IMP på dette spillet. De leder sin kamp 31-19 før de fire siste spillene.

Også de norske veteranene hadde et godt resultat på spillet da Peter Marstrander og Tor Bakke meldte 5 kløver, mens rumenerne meldte 3 grand med beit ved det andre bordet. Våre veteraner fortsetter poengsankinga, og leder sin kamp 32-10 før de fem siste spillene.

Det er godt å se at de norske har fått med seg at man ikke alltid trenger å leve opp til Bob Hammans regel om at man skal melde 3 grand dersom det er et alternativ.

Allerede på neste spill ble det et nytt godt resultat for Norge:

En hardmeldt utgang i sonen kan ofte gi poeng inn dersom man spiller den hjem. Her fikk Ulf ut ruter dame, som ble vunnet av esset i bordet. Deretter fulgte ruter konge og ruter til stjeling med spar 5. Deretter fulgte en liten trumf fra hånda. Vest gikk opp med kongen, og skiftet til liten hjerter i følgende posisjon:

Nå måtte Ulf gjøre riktig i hjerter. Hvis ikke ville øst vinne med dama, fulgt av ny hjerter til esset og hjerter til stjeling for ei beit. Heldigvis stakk Ulf med kongen. Da ble det ti stikk siden ruteren ga de nødvendige avkastene. 620 på bok for Norge.

Ved det andre bordet gikk det roligere for seg:

Jeg har stor sans for Boyes pass. Med 11 flate poeng foretrekker jeg pass i åpning, særlig i sonen. i 2 ruter ble det ni stikk, men 110 kunne selvsagt ikke måle seg med 620 fra det andre bordet. Dermed nye 11 IMP til Norge og 25-16 etter syv spill.

Dessverre var det Bulgaria som fikk det til å svinge i andre halvdel av kampen.Først med noen småscorer inn, mens de to største svingene kom til slutt.

I nest siste spill valgte Boye en litt alternativ variant:

Med sine 21 honnørpoeng valgte han å passe syds ruteråpning, som ikke trengte å inneholde en eneste ruter. Soneforholdene var nok avgjørende for Boyes valg. Med mindre makker har en 5-korts majorfarge, er det 3 grand som er den eneste aktuelle utgangen. Om det står 3 grand kan det være at det er vel så lukrativt å spille motspill og hente sonebeiter i stedet.

Denne gang ble det ikke riktig. Selv om det ble ei beit i kontrakten, fikk Bulgaria 8 IMP etter å ha meldt og vunnet 4 hjerter ved det andre bordet. I den kontrakten var det ikke mer enn to sparstikk og et trumfstikk å få tak i for forsvaret.

I kampens aller siste spill ble Boye og Espen satt under maksimalt press av bulgarerne. Det endte med at de ikke fant beste utgang, noe som ikke var helt unaturlig da meldingene gikk som de gjorde:

Utspillet fra nord var en ruter, som gikk til knekten i syd. Boye lasjerte, og syd fortsatte med en kløver, som gikk til knekten i bordet. Deretter fortsatte Boye med ruter til esset og ruter til stjeling med spar dame. Da han spilte hjerter dame fra bordet, kunne syd sikret beit ved å stikke med esst og spille ruter. Syd la imidlertid liten, og da kunne Boye vunnet ved å stikke over med kongen. Boye la imidlertid liten, og da fikk syd komme inn på neste hjerterrunde. Han spilte så mer ruter, og dermed måtte forsvaret få to tumfstikk til.

Det endte sågar med to beit og 200 ut. Ved det andre bordet fant bulgarerne 6-2-tilpasninga i hjerter etter at de ikke ble satt under like stort press som Espen og Boye:

I 4 hjerter ble det ti stikk, og dermed13 IMP ut på det siste spillet. Kampen endte med 30-50-tap, og Norge fikk med seg 5 VP. Laget er nå nede på 9.plass.

Nå må vi håpe at det (endelig) kan snu i dagens siste kamp mot Island! Også dette oppgjøret kan følges på BBO. Kampstart er klokka 16.00.

To storseire og ett tap

I dagens første runde ble det storseier både til damelaget og veteranlaget, mens vårt lag i åpen klasse dessverre gikk på et relativt klart tap.

Damelaget møtte Russland, og vant kampen med IMP-sifrene 52-25. Dermed får de med seg 16,26 vinnerpoeng fra kampen. I sammendraget leder Norge, et knapt poeng foran Polen, etter fire av 23 runder. I dagens andre kamp er det Ungarn som er Norges motstander.

Running scores damer

Vårt veteranlag tok en enda klarere seier mot vertsnasjonen Belgia. Etter IMP-sifrene 53-7, fikk Norge med seg nesten 19 vinnerpoeng fra denne kampen. Dermed er laget i ledelsen, åtte poeng foran Romania, som er motstander i dagens andre kamp. Det er for all del langt igjen i og med at det ikke er spilt mer enn fire av 21 runder, men det skader jo ikke å få en god start.

Running scores veteran

I åpen klasse tapte dessverre Norge mot Latvia med IMP-sifrene 25-42. Dermed får Norge med seg 5,61 VP fra dette oppgjøret. Imidlertid så det enda styggere ut noen spill før slutt. Heldigvis fikk Norge inn til sammen 10 IMP i løpet av de fire siste spillene. Det er såpass jevnt i sammendraget at det å få med seg 5,61 VP i stedet for 3,5 fra en dårlig kamp, godt kan være avgjørende når vi skal summere opp til slutt. i et seriespill er alle poeng like viktige! Men nå håper vi at trenden snur snart etter en litt tyngre periode for vårt lag i det siste.

I dagens andre kamp spiller Norge mot Bulgaria. Denne kampen kan følges direkte på BBO. Kampen starter klokka 12.40.

Running scores åpen klasse