Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Et par gladspill fra kidsa

I går så vi på et knippe spill fra pansersesjonen til Christian Bakke og Sofie Græsholt Sjødal i mix-turneringa. Christian Fredrik Johnsen og Marius Dalemark Austad hadde en tilsvarende solid score i den tredje sesjonen av U16-turneringa. Vi skal se på et par spill de var involvert i.

På det første spillet spilte de motspill mot 3 grand. Meldingsforløpet er ikke kjent, men etter at Marius i vest hadde åpnet med 1 kløver meldte nord hjerter og syd spar før nord til slutt tok på seg oppgaven med å prøve å ta ni stikk uten trumf. Spillet så slik ut:

Utspillet fra Christian Fredrik var en inviterende liten kløver. Marius vant med esset i vest. Han fortsatte så med kløver dame som han også fikk beholde før. Ny kløver, og nord var inne på kongen.
Han gikk direkte på sparen. Spar ess fulgt av spar dame. Marius tenkte seg litt om før han elegant lasjerte. Om han hadde stukket ville det vært minst ni enkle stikk til spillefører (5+2+1+1). Med kun et raskt inntak i bordet var det ikke lenger like enkelt å nyttiggjøre seg av sparen.
Aktuelt fortsatte spillefører med ruter til esset og hjerter til kapp. Da hjerteren satt 4-2 måtte han gå to beit.
Som du kanskje har lagt merke til hadde det fungert bedre å spille på dobbeltfinessen i ruter. Det gir et ekstra inntak i bordet dersom en av ruterhonnørene er plassert hos vest.
Så kan du si at det kanskje er bedre å ta en finesse gjennom den som har åpna, altså hjerterfinessen gjennom vest. Men her er det mange faktorer å ta i betraktning. For det første er det ikke nok at hjerter dame sitter i kutt. Farga må også sitte 3-3. Sannsynligheten for at begge premissene inntreffer er kun 18 %.
Dessuten er vest allerede markert med ni honnørpoeng (spar konge og ess-dame i kløver). Om vest også har hjerter dame er det svært sannsynlig at øst har en av ruterhonnørene.
Med denne begrunnelsen mener jeg det er bedre å spille på dobbeltfinessen i ruter, noe som også holder den farlige hånda vest ute.

Uansett var det et fint motspill av Marius som satte spillefører på en prøve han ikke besto.


Marius lasjerte sparen og ble belønnet med en god score.

På det neste spillet var det Christian Fredrik som ble spillefører i 3 grand. Utspillet fra syd var ruter 8 (norske). Hvordan ville du planlagt spilleføringa?

Hele spillet så slik ut:

Christian Fredrik har akkurat fått et kurs i hva norske utspill er. Læremester denne gang var Sofie Græsholt Sjødal, som tidligere i uka deltok i mix-turneringa. Norske utspill, også kalt tredje eller femte høyeste, innebærer at man spiller ut sitt tredje høyeste kort fra 3- eller 4-kortsfarge og det femte høyeste fra 5-kortsfarge.
Siden det er normalt å spille ut sin lengste og beste farge mot grandkontrakter regnet Christian Fredrik med at ruter 8 var syds tredje høyeste kort i farga. I så fall måtte syd ha både ruter dame og ruter 10. Dermed slapp Christian Fredrik utspillet til hånda og vant første stikk med nieren. Fortsettelsen var ruter ess. Da nord kastet styrke i spar var det bare å spille ruter til knekten, og farga var dermed løst helt uten taper.
Takket være god opplæring fra Sofie og et godt resonnement fra Christian Fredrik selv klarte han denne fargebehandlinga.
Etter å ha tatt ruterstikkene fortsatte Christian Fredrik med en liten kløver fra bordet. Han hadde plan om legge nieren fra hånda etter at nord hadde kastet styrke i kløver og senere nok en kløver. Da nord gikk i med tieren kunne Christian Fredrik stikke med dama. Syd vant med kongen, men spillefører hadde kontroll på spillet og kunne sette opp det ellevte stikket i kløver.
To overstikk ga 84 % score på spillet. Som tidligere nevnt vant Marius og Christian Fredrik sesjonen med 71,3 % og tok på det tidspunktet over ledelsen sammenlagt.
Etter første dag lå de på syvendeplass, med kort vei oppover på resultatlista. Det andre norske paret, Kaja Brekke og Sanna Emilie Dybvik Dybdahl, lå på 16.plass i det 23 par store feltet.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.