Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Kjempestart for damene!

Vårt damelag fikk en kjempestart i kampen mot Russland. Etter syv spill ledet de 32-10.

I spill 2 fant Marianne og Ann Karin en litt hardmeldt, men godt spillbar hjerterslem, som et av få par:

Om motparten forsyner seg med ruter ess i utspillet, må det bli beit med den aktuelle sitsen. Etter at nord-syd har hentet ett stikk i ruter, trenger nemlig spillefører å kaste alle sine kløvertapere på bordets sparfarge. Det går bra om sparen er fordelt 3-3 eller 4-2, men ikke med den aktulle 5-1-sitsen. I tillegg må trumfen løses uten taper.

Ved bordet fikk Marinne i vest kløver ut. Da kan hun for eksempel ta for spar dame og to høye trumf, for så å kaste to ruter i bordet på ess-konge i spar. Med den aktuelle sparsitsen, må hun gå over til å godspille kløveren i stedet for sparen. Den kan sitte 3-3 eller 4-2. Ved det andre bordet stoppet russerne i 4 hjerter med elleve stikk. Dermed 11 IMP til Norge.

6 hjerter ble meldt og vunnet ved ti av de 76 bordene som er i aksjon i de tre klassene. I tillegg var det fem spilleførere som gikk beit i 6 hjerter.

I neste spill stoppet Marianne og Ann Karin i 3 ruter med elleve stikk, mens russerne gikk to sonebeit mot Bodil og Liv Marit:

Som vi ser er det tre topptapere i ruterkontrakt, men det fordrer at forsvaret får innkassert de to kløverstikkene før spillefører kommer inn. Hvis ikke kan spillefører ta ut trumfen og kaste en kløvertaper på det redje sparstikket. Mot 3 grand har nord-syd fem kløverstikk og hjerter ess. 8 nye IMP til Norge og 19-0 etter to spill.


Bodil Nyheim Øigarden gir her de siste formaninger til makker Liv Marit Grude før oppgjøret mot Russland.

Russerne fikk inn en toer og en åtter i løpet av de neste par spillene. Men i kampens syvende spill var det igjen tid for et stort svingspill inn for Norge:

Mens Bodil og Liv Marit fikk kjøpe kontrakten 2 spar i nord i lukket rom, ble Ann Karin spillefører i 4 hjerter på østs hånd i åpent rom. Om motparten starter med ruter ess og to toppstikk i spar, må hun toppe ut hjerter konge for å vinne kontrakten. Hvordan spillet gikk vites ikke, men hovedsaken er uansett at hun kunne notere 620 i riktig kolonne etter vunnet utgang! Dermed 12 IMP til Norge.

I spill 26 fikk russerne en utgangssving inn i sonen. Dermed ledet Norge 32-22 etter ti av 16 spill.

Men allerede i neste spill fikk Norge en syver tilbake etter at russerne gikk tre beit i 5 ruter, mens Marianne og Ann Karin fikk åtte stikk i 1 grand:

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.