Letter du?

I helgen gikk Brighton-turneringens parturnering av stabelen i England (flyttet til Eastbourne i år). Det var ikke mange norske som deltok denne gangen, beste norske ble Rune Hauge sammen med en makker fra Guernsey på en fin 7 plass av 269 startende par. Kommende helg er det lagturneringen, kanskje er det flere norske som stiller da.

Spillet som ble mest diskutert etter turneringen var nok et spille hvor Nord hadde fått utlevert følgende hånd:

Kxx
Ax
AQJxxxx
9

Makker åpner i 1 kløver og nestemann melder inn 1 spar. Du melder nå av ruterfargen din etter de metoder du og makker har avtalt før nestemann hopper til 3 spar. Makker støtter nå til 4 ruter og nestemann melder 4 spar. Du bruker blackwood og makker hopper til 6 ruter.

Meldingsforløp så langt:

1C – (1S) – 2D – (3S)
4D – (4S) – 4NT- (P)
6D

Makker sitt hopp til 6 ruter viser 2 ess (av 5) og renons i høyereliggende farge. Du vet nå at makker har ruter konge og kløver ess og er renons i spar.

Telle stikk: 7 ruter, 1 hjerter, 1 kløver, 3 sparstjelinger i bordet = 12

Makker har mer enn 7HP (ruter konge og kløver ess) for åpningen sin, er det en konge er det 13 stikk å hente. Enig så langt?

Makker er renons i spar, hva er den mest sannsynlige fordelingen? 0445, 0(34)6? Kanskje er det mulig å sette opp et kløverstikk selv om makker ikke har en konge? Makker kan jo også ha QJ i hjerter, da kan det stå på en kutt.

Hvis makker har -, kxx(x),kxxx,Axxxx(x) eller -, xxx(x), Kxxxx, AKxxx(x) er det 13 enkle stikk. Hvis makker ikke har en konge men -, qjxx, Kxxx, Axxxx eler -, xxxx, Kxxx, AQ(j)xx(x) står det på en kutt eller å treffe kløverfargen.

Alle disse hendene er minimum for makker sin åpning, så det kan jo være mer der.

Enig så langt? Letter du?

---------

Stopp en halv! Hvis makker har noen av de overnevnte hendene ville vel makker meldt 4 spar i stedet for 4 ruter. Hvorfor meldte ikke makker 4 spar?

Du kan være nesten helt sikker på at makker har 0436-fordeling (eller veldig dårlige honnører), ellers ville 4 spar blitt meldt i stedet for 4 ruter.

Det mest vanlige utspillet mot storeslem er en trumf, så du kan ikke telle 3 sparstjelinger i bordet.

Telle stikk: 7 ruter, 1 hjerter, 1 kløver, 2 sparstjelinger = 11.

 

Makker har mer enn 7HP for sin åpning så sjansen for at 6eren som vi når har meldt står skulle være gode, men det er altfor mye å forvente hos makker til at 7 bør meldes.

------

Makker hadde: -, j10xx, Kxx, AQJ8xx

7 står på å velge rett i kløver etter sparutspill, med trumf ut står kontrakten (den satt 2-1).

Kløver kongen satt bak (som forventet), men den satt dobbel (10xxx hos han som hadde sperret med 3 spar), så oddsen er vel med å spille på Kxx(x) bak bordet.