TTT

TTT = Ting Tar Tid

Da er EM over for denne gang. Som de fleste sikkert har fått med seg så gikk det ikke helt veien for de norske farger denne gangen, men neste gang...

Jeg har sett masse god bridge på BBO. En del instruktive spill har det også vært, noe som gjør at vi som så på kanskje løser noen oppgaver bedre hvis vi skulle spille lignende spill ved en senere anledning.

Jeg har også lært noe jeg ikke hadde forventet. De som kjenner meg vet sikkert at en av mine svakheter i bridge er at det ofte går for fort. Jeg har lært viktigheten av å bruke min tilmålte tid, men kanskje av andre årsaker enn man skulle tro.

Spillefører er en meget kompetent spiller, han spilte mot Norge og begge par ved dette bordet bruker normalt all sin tilmålte tid. Turneringsleder kom til bordet og fortalte at de var sent ute og ba dem raske på. Min påstand er at denne spillefører hadde fått kontrakten hjem mot meg, fordi han ikke hadde vært i tidstrøbbel (fått ekstra tid fordi jeg ikke har brukt min del). Nå gikk han beit.

Her er spillet:

Spillefører i Nord har:

AQxxx, xxxxx, x, KQ

Melingsforløpet går, med alle i sonen, som følger:

1S - 3D - X- 3NT
4H - pass rundt

Utspill ruter konge som ble stukket over med esset og kløverretur til kongen som beholdt stikket. Blindemann kommer ned med:

Jxx, AKJx, x, xxxxx

Spillefører stolte på at det satt dama 3dje på rygg (sorry, kunne ikke dy meg for å bruke uttrykket:)) i trumf.

Du kan jo i ro og mak se om du får den hjem (med all verdens tid) før du leser videre.

Hva skal motparten gjøre hvis du spiller hjerter til esset og en kløver? De kan ikke spille til dobbelrenons, da trumfer du på hånden og kaster en spar i bordet. Hjerter til kongen, sparkutt og trumfer sparen god.

De kan utsette problemet ved å spille kløver, men nå er kløveren godspilt (du tar for hjerter konge før de godspilte kløverne) og innspillet på hjerter dame gir samme posisjon. Han må nå enten spille spar fra kongen eller spille til dobbeltrenons med samme utfall som tidligere.

Vest hadde:

Kxx, Qxx, AJxx, AJx

Som sagt, jeg er ganske sikker på at denne spillefører hadde funnet riktig spilleplan hvis han hadde hatt litt bedre tid. Nå spilte han på spar konge dobbel i kutt og gikk en beit.

Inni Boye Brogelands hode

En viktig, og stor del av det å bli en god bridgespiller er evnen til å motta og bruke informasjonen vi får ved bridgebordet. Noen ganger er det fordelingen rundt bordet som er vesentlig mens andre ganger kan det være hvor honnørene sitter, men som oftest er det en kombinasjon av dette.

Informasjon blir gitt både i meldingsforløp (pass er ofte minst like viktig som andre meldinger) og i rekkefølgen kortene blir lagt.

En dyktig bridgespiller må være flink til å lese informasjonen og vite hva man skal ta mest hensyn til i akkurat det spillet man holder på med. Her er det helt klart at rutine (gjenkjennelse) og kjennskap til makkers og motstandernes stil også er viktig informasjon.

 I dette spillet mot Englands Tony Forester (N) – Andrew Robson (S) viser Boye i West at han har alt dette og mer!

Meldingsførløpet går som følger med N som giver og E/W i sonen:

Boye

Forester

Espen

Robson

 

P -

2C -

2NT -

3S -

4D -

4S -

4NT -

P -

5D -

X -

XX -

P -

5H -

X -

P -

?

 

 

 

 

Boye har:

KJ432
AQ
AQ652
2

La oss prøve å gjette hva som kan ha foregått inni hodet hans på dette spillet:

«Her er det store muligheter for at det står 7, jeg har 16 HP og makker åpnet i 2 kløver. Hva kan Espen ha her? Han meldte 4 spar så har i hvert fall minst 3 kort i den fargen.. Hjerterfargen ser det ut til at motparten har, kanskje er Espen blakk i hjerter? Hvis han ikke har noen hjerterhonnører så må han ha ruter konge og AKQ i kløver.

AQx, –, KJxxx,  AKQxx? Espen hadde ikke åpnet i 2 kløver med mindre enn det. Hva gir dette Andrew for hans 2NT? Jeg tror ikke han har mer enn Kxxxx i hjerter for da hadde han nok hoppet inn med 4 hjerter i disse sonene. Hvis Espen har 5-5 eller 4-6 i minor så har han kløver ved siden av.

0-5-3-5 med kun hjerter K? Ja det hadde han nok meldt 2NT på. Da har Tony 5-6-0-2. Nei, det tror jeg ikke på. Hvis Tony hadde hatt 6 korts støtte til makker hadde han nok hoppet til 6 eller 7 hjerter så vi måtte gjette på slemnivå.

Espen kan altså ikke være blakk i hjerter, så da har han ikke 5-5 i minor. Hvis han ikke har noen HP i hjerter er han favoritt til å ha AQ i spar, KJ i ruter og AKQJ i kløver. Dette gir 4 sparstikk, 1 hjerterstikk, 4 ruterstikk og 4 kløverstikk, altså 13 stikk i NT. Skulle vi mangle en J eller 2 så kan det være 5 stikk å hente i både spar og ruter. I verste fall så går vel hjerterkutten.»

7NT – Pass rundt, utspill kløver 10 og bordet kommer ned med:

AQ9, 9X, KX, AKQ964

Tilbake til hodet:

«Ja ja, Espen, dette var minimum, men jeg liker vurderingen. Skal vi se 4 sparstikk, 1 i hjerter, 3 i ruter og 3 i kløver. 11 stikk. 12 så lenge Andrew ikke har 5 spar for spar 10 kan kuttes. Ok teste sparen først»

- Ace please. Ace of spades

«5,1,3,3 = 12 stikk. Hvorfor måtte du spille kløver ut da? Uten kløver ut hadde jeg hatt squeeze muligheter, men nå har jeg ikke overganger til det. Jeg vet hvordan det sitter nå, syd har 10, kxxxx, xx, jxxxx. Ok, tar kløver konge for å få det bekreftet.

- King of clubs, please.

«Som forventet, nord har 4441 og vi har dårlig tid»

- Play a hart

Boye legge damen, kutten går og de kan notere 13 stikk.

«Neste spill»

Pang!!

Alle i sonen og makker åpner med 2H, du har: KQ10xxx, 9xx, 10x, Ax

Du har ikke lyst å la dem melde inn 3m så du melder 3H, nestemann melder 3NT som blir passet rundt til deg… hva nå?

Espen satt med denne hånden spill 4  i kamp 4 i dag. Han ser at kontrakten mest sannsynlig er beit med spar ut og trekker frem rødlappen. Boye spilte spar ut noe som resulterte i 4 beit og deilige 1100 inn!

Ved det andre bordet satt Thomas med:

A6
KQ7
AQ75
J943

Thomas sa meget disiplinert pass over 3H etter samme innledning på meldingsforløpet.
3H gikk 2 beit (200) etter en uheldig spilleføring.

Dette spillet ga 16 IMP til de norske gutta i en kamp mot Spania som de tilslutt vant 52-45, altså 12.03 til Norge.

 

Hva betyr X? Det kan være smart å sjekke at du og makker er på bølgelengde i både sitasjonen over, men også i disse situasjonene:

Makker åpner med 2H nestemann passer og makker skal tilslutt spille ut mot 3NT:

 • Du passer nestemann melder 3NT (eller 2NT som blir løftet til 3NT) som du dobler

 • Du melder 2 spar og dobler 3NT (meldt direkte eller ved 2NT – 3 NT)

 • Du melder 2 spar som makker støtter til 3 spar og du dobler 3NT

 • Du passer, nestemann melder 2NT, de ender i 3NT via 3H overføring til spar.
  Hva betyr det hvis du passer 3H (overføring), men dobler 3NT
  Hvis du dobler 3H, men passer 3NT
  Hvis du dobler 3H (overføring) og dobler igjen når de melder 3NT

 • Du passer, nestemann melder 2NT og de ender i 3NT etter at blindemann har meldt en minorfarge (naturlig eller rele) underveis.

  (Denne diskusjonen har jeg hørt flere ganger:
  Spiller 1: Dobling betyr bordets førstmeldte farge ut.
  Spiller 2: Hvis jeg ville hatt bordets førstmeldte farge ut hadde jeg doblet når de meldte den.)

Ikke noe å snakke om!

De norske damene startet med WO i første kamp. I kamp 2 møtte Sverige, den snakker vi ikke om.
I kamp 3 de fikk med seg alle 20 poengene mot Estonia,. Flott oppreising!

Tidligere i dag fortalte jeg om gutta som ledet 41-0 mot Bulgaria etter 10 spill.

I 4. kamp møtte damene samme laget (ok da, kanskje ikke samme laget… samme landet :)) i dagens siste kamp og ledet 80-0! etter 12 spill. De vant til slutt kampen 89-1 noe som ga 20 og max uttelling til de norske damene!

 

Magisk, Boye!

Det var en fryd å se på de norske gutta i aksjon på BBO i kamp 2 i dag! Alle 4 (Boye, Espen, Hoffa og Thomas) var på hugget og de rundspilte Bulgaria i en meget viktig kamp om VM-billettene!

Etter 10 spill ledet de 41-0! og vant tilslutt 69-13 som ga 19.69 til de norske gutta. Disse 2 spillene fra Boye var sterkt medvirkende til den overbevisende seieren:

 

Sluttkontrakten ble 6S.Boye fikk trumf ut som han vant i bordet, han spilte en kløver til J og K. W fant nå ruter vrien, men det var for sent. Boye vant stikket med ruter A i bordet og spilte en kløver til esset før han trumfen en spar i bordet. Han tok nå for kløver dame med ruter avkast og trumfet en ruter på hånden etterfulgt av sin andre spartaper til trumf i bordet. Han trumfet nå en ruter til, trakk trumfen og kunne claime 12 stikk og 11 velfortjente poeng til Norge.

I neste spill skulle han spille ut mot 3NT etter at motparten hadde meldt 1C-1NT-2NT-3C-3NT (meldingsforløpet er ikke forklart, men jeg regner med at 1C er 2+C og 3C viser en eller annen form for balansert hånd) :

853
A52
8632
A102

Er man magisk så er man magisk! Og da spiller man kløver A ut og finner makker med KQxxx :)
Ved det andre bordet var NT spilt fra andre hånden så da var kløver et naturlig utspill.

 

 

 

Heia jentene!!

 

Stå på jenter, vi heier masse på dere!!

Etter 3 sesjon Ranja og Wicky på 2. plass med 58.24%
Gunn og Lise innehar 3. plassen for øyeblikket med 57.36%
Marianne H og Åse B ligger for øyeblikket på 18. plass.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Heier selvfølgelig videre på gutta også, og gleder oss til å følge dame- og veteranlaget som skal i gang i morgen!

Ingen stilkarakterer i bridge!


Det var som det nytt lag kom på banen i kamp 4 sammenlignet med avslutningen i kamp 2 og de ligger på en fortjent 3. plass etter dag 1.

Hadde det vært utdelt stilkarakterer hadde Boye-Espen fått 20 fra meg (og helt sikkert mange andre) på dette spillet. Det føles rett og slett urettferdig at den overlegne 7S kontrakten krones med samme resultat som svenskenes 7C kontrakt. Jeg må si jeg synes 7S fortjente en bedre skjebne!

Svenskene valgte 8-korts tilpasning i kløver som trumf. Mens våre gutter etter meget overbevisende meldingsforløp la kontrakten i sin 9-korts tilpasning i 7 spar.

I 7S trenger du bare at en av de sorte fargene skal oppføre seg, mens i 7C hjelper det ikke om sparen sitter.

Boye                     svenske                Espen                   svenske

KQ32                     J854                       A10976                 -

AK432                   QJ1085                 6                             97

A7                          1085                      9                             KQJ6432

64                           2                             AKQ1073             J985

Meldingsforløp:                                                                                             

3D

X                             4D                          6S                          P

7S

Som kommentatorene sa: Mange ville passet 6S uten å tenke mer over det, ristet på skuldrene og sagt det ble umulig å melde den meget gode 7-eren. Men Boye tok seg tid til å tenke gjennom hva makker måtte ha for å hoppe til 6S og lettet til 7.
Dessverre er det av og til slik i bridge at det er bedre å være heldig enn god.


Jeg synes at det våre gutter viste på dette spillet (og mange andre spill i denne kampen) var meget god bridge og gleder meg til fortsettelsen!

EM fortsetter

Kamp 2 for Norge bør kanskje forbigås i stillhet, selv om jeg i starten av kampen synes de spilte ganske jevnt. Satt og tenkte at det er litt som i fotball…hjelper ikke om man er like gode, det er målene som teller til slutt. Dessverre må jeg si at siste halvdel av kampen viste at resultatet nok var mer rett i forhold til kvaliteten på spillingen.

Men dette spillet var et lyspunkt for de norske gutta:

Hoffa                                       Thomas

Ax, xx, KQxxx, Axxx                   KQxxx, x, Axx, KQxx

 

1D - (3H) - 3S - (4H)

P   -  (P)   -   x  -  (P)

?

Meldingsforløpet gikk likt ved begge bord frem til 4H hvor den israelske spiller passet mens Hoffa meldte 4S. Noen bruker pass etterfulgt av uttak som sleminteresse, men det gir lite rom for Hoffa å vurdere hånden sin og tvinger nesten frem pass i denne situasjonen.

Uansett, Thomas vet nå at makker ikke kan ha mye bortkastet i H og kan være nesten sikker på at han har de to sorte essene og ruter K for åpningen sin. Hvis han hadde vært helt minimum, ikke også har ruter dame, så vil han sannsynligvis passe 4Hx.Thomas meldte nå 5NT (pick a slam), hvoretter Hoffa satt sluttkontrakten i en finfin 6C.

Godt vurdert, gutter!

 

I kamp 3 ser det ut som det norske laget reiser seg mot Skotland. De leder med 18.21-1.79 med 1 spill igjen. Kampen ble ikke overført på BBO så jeg vekslet lett frem og tilbake mellom kampene og oppdaget dette spillet i kampen mellom Østerrike (E/W) og Nederland (N/S).

W                                           N                                            E                                             S

5                                            742                                        K                                             AQJ109863

Q10542                                7                                             AKJ853                                 Q

A                                            K98653                                 J                                              Q

KQJ1086                              932                                        J10742                                  A74

 

Meldingsforløp:

                                            2D                                          2H                                          4S

4NT (RKCB)                        5S                                          P                                             P

6H                                       P                                            P                                             X

 

De fleste bruker DOPI og ROPI på dette nivået, men her er et eksempel på at det også kan være viktig å avtale å bruke DEPO (kanskje W trodde de brukte det, men E trodde det ikke var i bruk i denne situasjonen?)

DEPO: D = Even, P = Odd. DEPO brukes ofte når motstander melder før vi får svart på RKCB og det ikke er avklart at vi kun har 2 eller færre KC.  E burde altså doblet 5H for å vise 2 KC hvis de bruker DEPO.

 

Nå gleder vi oss til masse god bridge fra hovedkampen på BBO, Norge – Sverige!