Søk midler

Klubber og/eller enkeltpersoner har flere måter å søke midler til rekruttering generelt eller juniorarbeid spesielt på.