Norsk Bridgeforbund

Norsk Bridgeforbund (NBF) har tre organisasjonsledd: Forbund, krets og klubb. Alle medlemmer av en klubb tilsluttet NBF er automatisk medlem av den lokale kretsen og forbundet. NBFs formål er:

  • Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
  • Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø

Våre guider

Aktuelt i Organisasjon

Styremøte 1/17

Styremøte 1/17

Referat fra styremøte 1/17 er nå publisert på bridge.no 

Ruter versjon 4.11

 Før helgen ble det publisert en ny versjon av Ruter. Denne inneholder enkelte feilr...

Kurs Spill Bridge 2 på BBO

Kurs Spill Bridge 2 på BBO

Kurset Spill Bridge 2 starter på BBO (www.bridgebase.com) onsdag 1. mars kl 20-22. Kurset...