Referat fra styremøte 4-17

Referat fra styremøte 4-17 er nå publisert under "Referater"  her på bridge.no.

Referat fra styremøte 4-17

Styremøtet foregikk samtidig med finalen i NM for par i Stavanger. Etter referatet er de viktigste saksdokumentene også publisert slik at organisasjonen skal vite hvilke grunnlag de ulike beslutningene er tatt på.
Merk at alle saksdokumenter foreligger slik de ble presentert styret - eventuelle endringer/forbedringer styret har vedtatt er ikke med i disse.

Kort oppsummering av de viktigste elementene fra styremøtet:

  • Styret evaluerte seg selv og sitt arbeid siden de ble valgt på Bridgetinget 2016
  • Veteranaldersgrensen er hevet til 65 år i tråd med WBF, men økningen skjer trinnvis
  • Bridgefestivalen 2018 blir arrangert i Drammen, såfremt visse krav blir oppfylt
  • Styret er innstilt på å arrangere Marit Sveaas i Operaen også neste år
  • Sportsplan for landslagene i åpen og dame-klassen er vedtatt. Tilsvarende plan for juniorer er under utarbeidelse
  • Personalhåndbok for NBF er vedtatt.
  • Arbeidsgruppen som skal foreslå en rekrutteringsstrategi for NBF er i gang med sitt arbeid. Selv om de noe forsinket har de god tro på å komme i mål innenfor fastsatte tidsfrister.
  • Samarbeidsavtalen med Codan er sagt opp fra og med nyttår fra Codans side. NBF vil søke å erstatte avtalen med en tilsvarende avtale.