Valgkomiteens innstilling til Bridgetinget 2018

Litt forsinket har valgkomiteen endelig fått klar sin innstilling på tillitsverv til bridgetinget. 

Valgkomiteens innstilling til Bridgetinget 2018

Les valgkomiteens innstilling 

(Bilde; valgkomiteens leder Tore Bårdsen (t.h.) flankert av tidligere president Jostein Sørvoll og visepresident Astrid S. Lybæk)

Det er ofte styreplassene det er mest oppmerksomhet rundt, og her foreslår valgkomiteen å videreføre dagens styre i stor grad. Kari-Anne Opsal fra NBF Lofoten og Vesterålen foreslås gjenvalgt som president, og Astrid Steen Lybæk fra NBF Oslo som visepresident. Ut av styret går Kristian B. Ellingsen og Olav Olstad, og disse erstattes med Anders H. Gundersen fra NBF Nord-Trøndelag og Gunn Helness fra NBF Oslo. Gunn var 1. vara i sist periode, og siden det i NBF er praksis at 1. vara møter på styremøtene, har Gunn allerede vært en aktiv bidragsyter i 2 år. 

Tonje Brogeland foreslås som ny 1. vara.

Valgkomiteen har bestått av Tore Bårdsen, Åse Langeland og Vegard Brekke. Tore vil delta på bridgetinget som representant for Haugeland, så eventuelle spørsmål vedrørende valgkomiteens arbeid kan rettes til Tore på tinget.

Styret mangler fortsatt å motta kontrollkomiteens rapport samt revisjonsberetning, disse offentliggjøres så fort de er mottatt.