Avansert søk


Ekstra sommerbridge innstilt

Folkvang er offisielt stengt I juli og starten av august

Velkommen til Ganddal Bridgeklubb

Vi spiller normalt hver mandag fra den første i september til ut mai kl 18.30 i kjelleren på Ganddal Bydelshus.

Oppstart høst 2018 mandag 3. september.

Spillepenger/startkontingent for alle medlemmer i NBF er kr 50,-
Det deltar vanligvis 18 - 20 par på spillekveldene våre.
Salg av kaffi, pølse og brus.For kveldsresultater, medlems- og mesterpoengoversikt, kontaktinfo m.m. bruk menyen over.


Resultat Romjulsturnering: 2016, 2017

Nå tar vi sommerferie

 Nærbø Bk tar ferie i 3 uker. Vi starter opp torsdag 16. august 2018.

God sommer

UKE29

Norsk suksess i EM for ungdomspar, 3 gull!

Opatija i Kroatia var 11-15 juli sete for det 14. europeiske par-mesterskap for ungdom. Norge spilte i flere klasser og i mix-par vant Sofie Grasholt Sjødal- Kristian Bakke med et Tsjekkisk par på 2. og er dansk par på 3. plass.

 Og i aldersbestemte klasser ble følgene flotte prestasjoner oppnådd: U26, 12 plass til Cristian Bakke- Marius Scheie, gull til Anders Brogeland- Marius Austad i U 16 og Sofie Sjødal- Agnethe Hansen Kjensli fikk gull i dameklassen i U26 etter først å ha vunnet kvalik delen! En meget jevn avslutning og under 2 mp seiersmargin til jentene. Sofie og Agnethe er for øvrig begge to medlem i kretsen vår og spiller i Nesodden BK.

 Fant et spill  i Bulletin 6 fra mesterskapene det Sofie og Agnethe fikk 75% score ved pågående stil. Det er spill 13 fra 1. sesjon, Nord og alle.

                              Sp A92

                              Hj A2

                              Ru K84

                              Kl A732

Sp D8                                  sp K7

Hj 10764                            hj K3

Ru J7                                   ru AD10963

Kl KDJ106                           kl 854

                              Sp J106543

                              Hj DJ985

                              Ru 2

                              Kl 9

  Sofie (Nord) åpnet med 1 NT, Øst gikk innpå med naturlig 2 ruter og så var det Agnethe sin tur. Hva ville du meldte på hennes kort? 4 hp men super fordeling. Men hvor er tilpasningen best?

  Kjensli valgte løsning der makker måtte preferere. Hun hoppet til 4 ruter, det ber makker velge mellom majorfargene. Sofie svarte selvsagt 4 spar som ble slutt bud. Kl 4 ut og med aktuell sits i majorfargene fikk Sjødal lett hjem 10 stikk. Trumf 2-2 imot og hj A og ny mot bordet løste jo den fargen også.

 

Skvisens bestanddeler.

Trusselkort.

 Et trussel kort står ikke ennå, men hvis motparten saker holdet i fargen blir trussel kortet et kort som står.

A:                          hj D

                              --

                              Hj 3

 Her er hj A allerede gått, hj K står altså, men hj D er da et ett-korts trussel.

B:

                              Sp AJ

                              ---

                              Sp 5

 Dette viser en to-korts trussel.

 Her står jo sp A, men sp J er trussel mot både Ø og V om de har sp K og/ eller sp D.

Forutsetning er at det fortsatt er forbindelser så vinnerkortet etterpå kan hentes hvis det er på motsatt hånd.

Eksempel:

               Sp AK842

                              Hj K4

Ru AK95

                              Kl 75

Sp DJ1093

Hj 962

Ru 6

Kl 10943

Sp 6

Hj J10873

Ru 107432

Kl 86

                              Sp 75

                              Hj AD5

Ru DJ8

Kl AKD82

 S er igjen i 7 NT, og V spiller ut sp D som stikkes, og opptelling viser 12 stikk fra topp. Sitter kløveren 3-3 er det ingen problem. Uten 3-3 i kløver kan en motspiller ha hold både i spar og kløver. Det er eneste tilleggs sjanse siden det bare finnes stående toppstikk i de to røde fargene.

 Du tar etter 1. i spar alle fire stikkene i ruter med sak av kl 2 som du ikke trenger. Etter det undersøker du om kløverne er fordelt greitt, men V hadde 4- kort med hold i fargen. Eneste sjanse nå er at V alene holder spar. Du må bruke alle skviskort og tar derfor nå for hj K og mer til hj D og så hj A. På den siste hjerteren er V nødt til å sake holdet sitt i enten spar eller kløver.

 

Elementene i skvisen:

1.Hj A var skvis kortet.

2.Kl 8 var et ett korts trussel kort mot V som har igjen kl 10.

3.Sp K8 var et 2- korts trussel mot V som med sp J10 var alene om å holde den fargen.

Hovedpoenget er at S må bevare overgang i spar, altså ikke ta både for sp A og K.

Automatisk skvis og posisjonell skvis.

 

 Når 1- kort trusselen er på samme hånd som skviskortet spiller det ingen rolle hvem av de to motspillerne som har hold i to farger. Skvisen er automatisk.

 

 Hva så om trussel kortet er på motsatt side av skviskortet?

 Eksempel:

               Sp K82

                              Hj J764

Ru K3

                              Kl AKD4

Sp 1063

Hj KD102

Ru 64

Kl J1082

Sp 975

Hj 963

Ru 109752

Kl 96

                              Sp AD84

                              Hj A5

Ru ADJ8

Kl 753

 På ny spiller S 7 NT og V spiller ut hj K. 12 toppstikk, og bare hjerter og eller kløver gir sjanse for det 13. Er ikke kløveren 3-3 imot får du bruk for at V, som er markert med hj D, har lengden i kløver.

 Etter hj A tar du toppstikkene i spar og ruter og før siste stående ruter er stillingen slik:

               Sp -

                              Hj J

Ru -

                              Kl AKD4

Sp -

Hj D

Ru -

Kl J1082

Sp -

Hj 9

Ru 109

Kl 96

                              Sp -

                              Hj 5

Ru J

Kl 753

 Ru J tas, og V er skvist i hjerter og kløver. Her ble V skvist fordi han var tvunget til å sake får hånden der trussel kortet var. Dette kalles en posisjonell skvis, avhengig skvis.

 

 Hvis Ø og V hadde byttet hender, ville situasjonen etter hj 9 i utspill fra V være slik:

               Sp -

                              Hj J

Ru -

                              Kl AKD4

Sp -

Hj 9

Ru 109

Kl 96

Sp -

Hj D

Ru -

Kl J1082

                              Sp -

                              Hj 5

Ru J

Kl 753

 S tar for ru J, V følger farge, men nå må kort sakes fra N før Ø skal sake. Ø regulerer sitt kast deretter, og det blir ingen skvis.

 

Det blir nesten som å trylle!

 Noen spill kan by på spesielt store problemer og vansker. Det kan være man er kommet klart for høyt eller at sisten som trengs viser seg ugunstig i forhold til det man håpte på. Men kanskje kan floker som oppstår løse seg likevel? Det gjelder kanskje bare å prøve.

 Et spill fra Fredrikstad BK sist i juni kan stå som eksempel. Øst var giver og alle i faresonen. Skjul gjerne Syd og Nord sine kort fra start.

                              Sp DJ1082

                              Hj -

                              Ru 543

                              Kl K10742

Sp A53                                sp 6

Hj 1072                              hj KD865

Ru K97                                ru AJ102

Kl DJ95                               kl A63

                              Sp K974

                              Hj AJ943

                              Ru D86

                              Kl 8

 Jeg åpnet med 1 hjerter, Syd passet og makker Tone Annette Olsen svarte 2 hjerter som normalt er på 6-9 poeng inkludert fordeling som her var helt jevn. Jeg valgte likevel med fin fordeling å forsøke et «trial bid», 3 kløver som invitt til utgang med en 3+ farge med tapere jeg trenger hjelp til. Og med max og fin kombinasjon i kløver meldte Vest deretter 4 hjerter.

 Mot 4 hjerter spilte Syd ut kl 8 til D, K og mitt ess. Flott tilpasning her og er det to tapere i trumf kan ruter dame muligens lokaliseres og kl 10 kan tenkes å være i Syd. Altså gode utsikter for at den nokså hardmeldte utgangen kan vinnes.

 

Torsnes BK 16/7. 17 par, M= 0

1.Flemming Johnsen- Svein Åstrøm +72,2

2.Hildur Rostad- Frode Rostad +52,8

3.Hellen Ødegaard- Johnny Bråthen +38.8

4.Ove Gundersen- Svein Grimstad +31,2

5.Anne oog Herlov Langgård +28

6.Lars Mosby- Odd Askerød +25

7.May Liss Lian- Knut Molander +20,5

8.Arild Olsen- Håkon Ingul +13

9.Arne Marthinussen- Egil Meyer +10,8

10.Kirsten Langseth- Thor Kjennbakken +9,7

 

Fredrikstad BK 17/7. 23 par, M= 0

1.Atle Evensen- Geir Holth +80

2.May Liss Lian- Knut Molander +73

3.Willy Roger Ottemo- Unn Kristin Laberg +53

4.Tone Annette Olsen – Magnus Larssen +42,2

5.Frank De Kinger- Steinar Hansen +34

6.Svein Grimstad- Flemming Johnsen +26

7.Hans Petter Stavrum- Lars Emil Rode +17,8

8.Thor Kjennbakken- Torfinn Wilhelmsen +12

   Anne og Herlov Langgård +12

10.Morten Andresen- Bjørn Brovold +10

11.Marianne- Kreutz- Robin Watson +8

12.Arne Marthinussen- Fred Hansen +4

 

Sarpsborg BK 19/7. 19 par, M= 0

1.Jørn Johansen- Egil Hansen +87

2.Thor Kjennbakken- Jan Steinar Mydland +81

3.Magnua Larssen- Flemming Johnsen +52,2

4.Knut Molander- Rene Eriksaen +51

5.Øyvind Ludvigsen - Jan  Mikkelsen+39

6.Tormod Eriksen- Per Baardsen +37,8

7.Atle Evensen- Geir Holth +32

8.Olav Erik Didriksen- Gunnar Pettersen +28

9.Grethe Brandstorp- Arild Lysaker +2