Avansert søk


Nyheter

 

Storeslem i Ruter

Eit flott spel frå siste spelekveld før sommaren er no lagt til i spelarkivet.Carl-Otto og Reidar var dei einaste som klarte å melda denne storeslemmen.

 

Klubbmestere 2018

Vinnere av klubbmesterskapet 2018 ble Otter Brødholt og Bodil Gansted. Gratulerer!

UKE22

Spille- og motspills- prøver.

 I spill og motspill bygger man på hvordan meldingsforløpet gikk og på utspill og signaler. Men mye er likevel gjenstand for valg, da gjelder det å vite litt om sannsynligheter. To eksempler fra Fredrikstad BK tirsdag kveld. Her har du som Vest åpnet med 1 spar i 3. hånd, Nord doblet opplysende, makker i  Øst svarte 2 spar og Syd 3 kløver. Da du sto på med 3 spar overmeldte Nord 4 kløver som ble sluttkontrakt. Du spiller ut ditt single ruter ess, makker legger styrke, men hva fortsetter du med, Hva er din plan med det?

                              Sp A108

                              Hj AJ93

                              Ru 95

                              Kl KJ76

Sp KD965                                         

Hj 107542                                        

Ru A                                   

Kl A10

 Du ser 26 honørpoeng, makker har lovt 3+ spar men er trolig honørsvak siden Syd meldte frivillig og minst må ha 8-10 hp. Er sparen fordelt 5-3-3-2 kan du få stikk i spar og i trumf, men hvor kan et 4. stikk finnes? Flest vil velge sp K, men hva med deg?

 Mangler Syd sp J vil trolig sp K lasjeres og makker kommer ikke inn. Hjerter i håp om at makker har hj K er trolig nytteløst siden Syd meldte. En mulighet gjenstår da!

 Fasit er: Spill liten spar, har syd svak dobbelton vil da Øst senere komme inn på sp J og gi det stjelestikk i ruter. Syd hadde sp 32- hj K6- ru K1086- kl D9542. 4 kl hjem er -1 mens med 1 bet er det +5 på oss!

 

Jan Talberg (S) og Ivar Rotefoss hadde gode kort, meldte 6 NT av Syd som brorparten gjorde. Tone Annette Olsen spilte ut sp 9 og så kan du jo se om du kan spille hjem kontrakten!

                              Sp AK1083

                              Hj K

                              Ru KJ1085

                              Kl KJ

Sp                                        sp

Hj                                         hj

Ru                                        ru

Kl                                         kl

                              Sp 7

                              Hj AJ9852

                              Ru AD7

                              Kl A105

 Lett å telle opp 11stikk, men hvor finnes det 12? Fiske i kløver er en mulighet, men hvilken vei? Et høyt kort kan sitte dobbel i hjerter, der er nok med Dx eller 10x eller om fargen sitter 3-3 imot. En tredje mulighet er at om utspiller har honør tredje i spar vil jo sp 8 bli godspilt- ved å bare bruke 10-eren i 1. stikk. Hva ville du valgt? Et problem er at med så dårlige forbindelser må du nesten gjette rett metode fra start. Av 7 bord i 6 NT fikk bare 4 hjem lilleslemmen, men tre av dem fikk kløver ut og  kl 76hadde dermed 12 stikk til givendes. Øst hadde her sp D542- hj D10743- ru – kl 7643 og sp 10 vil løse problemene. Ellers må man fiske kløver gjennom Vest direkte etter ruter til damen. 3 par som ikke finn hjelp i utspillet gikk bet. Ett par vant 6 ruter.

 

Spille- teknikk.

 Er du blitt spillefører i en forhåpentligvis god kontrakt må du prøve å få så mye ut av spillet som mulig er. Du bygger selvsagt på meldingsforløpet, for er det meldt imot vil jo det normalt avsløre sits og styrke hos motstanderne. Har du og makker fått melde uforstyrret vil du i første omgang ha lite info om motpartens kort, men når utspillet er kommet, og hva som skjer i 1. stikk  vil normalt kunne gi deg viktige opplysninger å bygge videre på.

 Spilles det vanlig parturnering med MP (match- point) er det oftest attraktivt å få ekstra stikk, for er det få som oppnår det i en standard kontrakt vil uttelling i score bli god. Gjelder det lagberegning (imp) er det viktigste å klare kontrakten, eventuelle overstikk teller lite og man bør sjelden risikere å gå unødvendig bet i jakten på et eventuelt tvilsomt overstikk som setter kontrakten i fare. Har dere stampet mot en utgang eller slem motparten har meldt gjelder det å sikre mot betelass som vil gi stort tap. Prøv da å spille safe på flest mulige stikk.

 Det blir også litt ulike metoder å bruke alt etter som det blir spill i fargekontrakt eller i grand. Mange liker best å spille uten trumf, for da er det noe enklere å vurdere hvor mange tapere man har og hvor mange stikk man kan forventes å få. Allerede etter utspill, før du gjør noe som helst til 1. stikk, er det viktig å planlegge, tell sikre vinnere og let etter muligheter for å godspille flere stikk men ha også klart for deg antall tapere.

 Noen eksempler der du er Vest og spillefører. Dere har meldt i fred og utspill er oppgitt.

Sp AK104                           sp D92

Hj KD6                                hj A983

Ru K7                                  ru D63

Kl D98                                 kl A107

 Du åpnet med 1 grand, makker søkte etter major med Stayman 2 kløver men da tilpasning i hjerter ikke ble funnet kom dere i 3 grand, en god kontrakt.

 Nord spilte ut ru J (lover normalt også 10-eren), Syd legger styrke og du får for kongen. Sitter majorfargene greitt er det lett å vinne, men så enkelt er det kanskje ikke? Du har jo bare 8 helt sikre stikk, men det 9. ordner seg kanskje? Sjekk først hjerterfargen, ta K og D og følg godt med på hva N og S legger. Bare små kort og på 6- er mot bordet er Nord utsolgt og saker kløver og du vinner med hj A. Spiller du så spar er det best med liten til kongen fulgt av sp 4 til damen. Begge følger med små kort. Sp 9 fra bordet og skuffelse når Syd er utsolgt. Du må da bruke esset. Ergerlig at N og S hver seg hadde stopper i major med J10xx på rygg. Ingen ting igjen for safespilling av fargene, men neste gang?

Er kontrakten mulig å vinne likevel? Ja du har meget god sjanse ved å spille kl D og legge lavt i bordet om Nord følger med lavt kort (men kommer kl K på fra N må du stikke og spille ny kløver). Vinner Syd stikket (lavt fra Nord) med kl K kan han ta for hj J som du saker ru 7 på. Men i 10 stikk må Syd spille kløver som sikrer deg 2 stikk, eller ruter og du får for damen i bordet. 3 grand er vunnet. Skulle Nord ha både kl K og kl J og Syd har ru A er kontrakten bet.

 

Sp AD1086                         sp KJ97

Hj K32                                 hj A5

Ru K98                                ru A765

Kl A2                                   kl KJ3

 Du åpnet med 1 grand og makker fikk slemteft  da du viste 4+ sparfarge og presset på helt til 7 spar. 16 hp og god tilpasning er mye men dere har jo bare en dame! Rød farge ut, hj D, og du skal vinne. Er det mulig når du finner at Nord har singelton i trumf?

 Det må jo et mirakel til, bare i ruter kan det bli godspilt stikk med 3-3 imot, men da må du stjele god den 4. og trenger først avkast av en litern ruter på hånden. Vinn med hj K, ta ut trumfen i 3 runder, spill så kl A og ny kløver mot bordet. Legger Nord lavt prøver du kl J, oog holder den er 1. ønskedrøm gått i oppfyllelse. På kl K saker du ru 8, spiller ruter til kongen, ru 9 til esset og stjeler ru 6. Følger begge imot er nå ru 7 godspilt og du får hjem 7 spar. En unnskyldning til Nord og Syd er vel på sin plass er det slik drømmesits?

 

Mammuthånd- hvordan melde?

 En sjelden gang får du en hånd så spesiell at man nesten ikke finner råd i meldingene. Her to eksempler fra Sarpsborg BK denne uka.

                              Sp AKD103

                              Hj ADJ105

                              Ru AKD

                              Kl –

Ingen i faresonen, pass før deg og i 2. hånd åpner du vel med 2 kløver, krav. Som ventet svarer makker 2 ruter (avslag, men kan også være avventende). Du har jo gode muligheter for å vinne lilleslem alene bare makker har litt i minst en av majorfargene. 3+ i spar holder nok for 6 spar og 3+ i hjerter og max dobbelton i spar vil gjerne gjøre 6 hjerter til ren rutine å vinne. Hva så om makker er blank i dine farger? Aktuelt hadde Syd så 54 og hj 43, ikke mye å bygge på, men er sparen 3-3 eller sp Jx imot står likevel lilleslem.

 7  av 10bord kom i lilleslem men da Øst hadde sp 86- hj 762- ru 109- kl AKJ942 og eneste bildekort makker i Syd hadde var kl D ble slemmen betet. Dette altså til tross for at både sp J og hj K satt i saks. Bordet hadde ikke inntak!

                              Sp A7

                              Hj A9

                              Ru 7

                              Kl KJ876542

Sp                                        sp

Hj                                         hj

Ru                                        ru

Kl                                         kl

                              Sp 104

                              Hj K108

                              Ru AK9832

                              Kl A3

 Her er Vest giver og i ugunstig sone. Olav Kirkebø åpnet med 2 hjerter som Vest og så kan du melde, storeslem vinnes lett med kløver 2-1 imot eller D93 i Vest.

 Morten Pettersen (N)- Erik Solberg (Øst) meldte slik: 1 kl- 1 ru/ 2 kl- 2 hj (revers/ krav)/ 3 kl- 3 sp (4. farge/krav)/3 NT (har hol di spar)- 5 kl (forslag kontrakt)/ 6 kl- pass. Bare ett par til kom i 6 kløver, 3 NT med 13 stikk var mye mer vanlig (halve salen var der).

 

 

Gressvik BK 28/5. 11 par, M= 0

1.Anita Skaldebø- Ronny Blakkestad +20,3

2.Tor Martinsen- Jan P. Johannesen +19,1

3.Ragnar Andersen- Jan Arnesen +13,5

4.Per Even Melbye- Jens Henrik Utne +9

5.Monika Bråten- Geir Næss +7

 

Torsnes BK 28/5. 12 par, M= 0

1.Kirsten Langseth- Thor Kjennbakken +40

2.Knut Lerfald- Svein Åstrøm +20

3.Arne Marthinussen- Tore Farbrot +18

4.Frode Rostad- Lars Mosby +13

5.May Liss Lian- Knut Molander +9

6.Anne og Herlov Langgård +6

7.Turid Nordby- Grete Simonsen +3

 

Fredrikstad BK 29/5. 23 par, M= 0

1.Atle Evensen- Arild Simensen +62

2.Tone Annette Olsen- Tore Farbrot +45

  Tom Gjøs- Magnus Larssen +45

4.Ivar Rotefoss- Jan Talberg +41

5.Thor  Kjennbakken- Torfinn Wilhelmsen +37

6.Knut Molander- Johan Wedeen +31,1

7.Rolf Jacobsen- Frode Rostad +18

8.Magnar Andersen- Jon Jahnsen +11

9.Torgeir Korsæth- Tormod Arneberg +7

10.Eva og Tormod Eriksen +2,2

11.Ove Gundersen- Olav Erik Didriksen +1

   Arne Marthinussen- Fred Hansen +1

13.Trond Juliussen- Tommy Blom +0

 

Pensjonistbridge 31/5. 14 par, M= 0

1.Lillian Star Solli- Jan P. Johannesen +47,4

2.Gerd Skjærstad- Eva Eriksen +31,6

3.Lise Klev- Ingebjørg Berger +23,6

4.Hans Petter Stavrum- Johnny Bråthen +21,6

5.Ingegerd Spillum- Tore Farbrot +6,6

6.Per Even Melbye- Hilmar Frønningen +5,4

  Tormod Eriksen- Gunnar Bergmann +5,4

 

Klubb 44 den 31/5. 7 par, M= 48

1.Egil Gundrosen- Roald Adamsen 56

 2.Nils Haakensen- Per Nordmark 53

3.Britt og Arnfinn Holt 50

   Hilmar Frønningen- Øyvind Johannessen 50

5.Gunnar Bergmann- Arne Kristiansen 49

 

Sarpsborg BK 31/5. 22 par, M= 0

1.Arild Lysaker- Olav Kirkebø +71

2.Knut Molander- Rene Eriksen +50

3.Tom Gjøs- Lars Helgesen +46

4.Morten Pettersen- Erik Solberg +36

5.Thor Kjennbakken- Jan Steinar Mydland +35

6.Tommy Lødding- Bjørn Buer +15

7.May Liss Lian- Ove Gundersen +14

8.Tore Coward- Thorleif Thalberg +9

9.Atle Evensen- Geir Holth +3

10.Torfinn Wilhelmsen- Tore Farbrot +1,1

Det nærmer seg EM!

EM for nasjonslag nærmer seg med stormskritt, og allerede onsdag neste uke starter mesterskapet for landslaget vårt i åpen klasse, mens veteranene og damene starter påfølgende søndag. Her på mesterskapsbloggen vil jeg (Christian Bakke) og Kristian Ellingsen oppdatere med spill, historier, resultater, statistikk, bilder og annen info fra mesterskapet i Oostende. Det er ikke lett å få med seg alt som skjer, så hvis noen kommer over noen gode eller morsomme spill vi ikke har skrevet om, setter vi stor pris på å få inn bidrag eller tips om det!


Jeg har i en alder av 22 år spilt aktiv bridge halve livet, og har siden 2011 vært en del av Norges skolelandslag og senere juniorlandslag, og i 2017 ble jeg også en del av den åpne landslagstroppen. Da Allan Livgård driftet mesterskapsbloggen i 2014, skrev han at noen kanskje vil synes at det er rart at en annen i landslagstroppen skriver på mesterskapsbloggen, men jeg får si, som han lovet i 2014, at jeg selvsagt kommer til å være positiv og støttende til det norske landslaget. Det betyr ikke at man utelukkende vil rapportere om norske gladspill, men det er viktig at det norske folk støtter laget sitt både i medvind og motvind.

Allan er forøvrig en av spillerne som skal kjempe for norsk suksess i Oostende, så kanskje det er et godt tegn at tidligere mesterskapsbloggere i landslagstroppen senere blir tatt ut til mesterskap? :)


Fra Junior VM i Lyon 2017


I tillegg til å oppdatere mesterskapsbloggen, vil jeg også være NPC for veteranlaget. Derfor er jeg heldig å ha med meg Kristian Ellingsen til å drifte på mesterskapsbloggen, som har god erfaring fra blogging fra tidligere mesterskap. I tillegg til å være en ung, men erfaren bridgejournalist, er han også en dyktig bridgespiller med bl.a. to VM-gull på merittlisten!


Kristian Ellingsen var fast inventar på det norske juniorlaget frem til han ble for gammel i 2015, men kunne vel neppe fått en bedre avslutning på juniorkarrieren enn et VM-gull i Istanbul 2014!


I løpet av de neste dagene vil jeg komme tilbake med en fyldigere presentasjon av de tre norske lagene, der du også får høre om kapteinene sine tanker. I tillegg ryktes det at forhåndstips er populært, så det vil også komme. På onsdag braker det løs, så følg med!