Avansert søk


Forslag til terminliste

Her er kretsstyrets forslag til terminliste for 2018-19.

Terminlisten skal godkjennes av klubbleder-møtet, som det vil bli avholdt i august.  Det er viktig at forslaget blir lest av alle klubbledere før dette møtet

Sommerhilsen

5.juli var siste spillekvelden for sommeren, og vi starter opp 16.august.

Iår går klubbturen går til 70-årsjubilanten på Vollan 29-30 september, vi prøver noe nytt siden Sommarøya var fullbooka.

Tusen takk for innsatsen iår, ved bridgebordet, på dugnad og sosialt!

Vi sees til høsten med stor innsatsvilje!

God sommer alle sammen, dokker e gull verdt!

PS! BK 1933 har bridge alle tirsdagene hele sommeren!

Med vennlig hilsen 

Hanne

Leder

BK Mix Tromsø

UKE27

 

 

Duell Nils/Terje mot Espen/Boye til siste slutt!

 Som de to forrige årene (der far og sønn Helness vant) ble også årets utgave av Marit Sveaas internasjonale bridgeturnering meget spennende. Særlig paret Nils Kvangraven- Terje Lie kom tidlig i tet og sloss der turneringen ut til seier. Boye Brogeland- Espen Lindkvist jobbet seg også gradvis oppover, og siste halvdel av de 120 spillene turneringen omfattet var de to dominerende med flere vekslinger om ledelsen. Franske Christophe Grosset- Baptiste Combescure la da ca 200 poeng bak og deretter en rekke sterke svenske og nederlandske par og mange andre solide norske. Svært hyggelig var det å se at Rolf Karlsen- Kent Karlsen (Tempo/Fredrikstad-Strømstad) klarte seg utmerket og fikk en flott 7. plass. Jan Mikkelsen- Sverre Johnsen lå også lenge meget høyt oppe (blant de 10- 15 beste) men klarte ikke å forsvare dette i hardkjøret siste sesjon. Likevel bra turnering for dem også.

 Et par spill som illustrerer den intense innsatsen i sluttrundene.

 I spill 115 var Syd giver og ingen i faresonen. De fleste kom i 4 spar av Vest med kl K ut fra Nord. Ser du med åpne kort at 11 stikk er mulig å vinne, det gjorde nemlig Terje Lie og kunne notere +50. Mot Lindkvist- Brogeland som satt imotved et annet bord klarte Vest bare 10 stikk, men det ga -20 til sølvmedaljørene.

                              Sp 543

                              Hj KJ2

                              Ru A2

                              Kl KD765

Sp AKDJ92                         sp 7

Hj D3                                  hj A964

Ru J1083                            ru KD97

Kl 2                                      kl J1043

                              Sp 1086

                              Hj 10873

                              Ru 654

                              Kl A98

Terje hadde åpnet med 1 spar, Johnny Rasmussen i Nord meldte 2 spar (= kløver) og Nils doblet (negativt= lover hjerter). Over 3 kløver fra Helge Hantveit i Syd meldte de så 3 spar og løft til 4 spar.

 Kl K ut (viser også kl D i Nord) som holt og liten kløver til 10, ess og stjeling fulgte tre runder trumf fra topp og så ruter som Nord stakk opp og nok en ruter til kongen i bordet. Lie stjal deretter en kløver tok for sp knekt! Nord hadde da bare et fritt kort i hjerter å kunnje3 sake, men på ruter knekt og ny stående ruter var det slutt. KL J i bordet var jo et trusselkort og Nord er jo markert med damen. Nord måtte holde kl D og dermed sake fra hj KJ. Bare om Syd klarer å stikke utspillet med kl A og vri til hjerter holdes 4 spar til 10 stikk. Men det er ikke enkelt å se og få fant skvisvarianten!

 

Så kom siste runde. Boye- Espen ledet med +1573,2 mot+ 1571,8 for Nils- Terje og alt kunne skje. I spill 118 kom Boye i 4 spar doblet, manglet KJ42 i trumf og 3 tapere utenom, men i 2. spill kom sp 4 fra Vest, og med A1063 på bordet og sp D973 på hånden måtte det jo bli taper- om ikke Vest hadde spilt fra sp K, og det hadde han. Uten taper i trumf føk kontrakten hjem for +590 og topp. Men Nils og Terje fikk dobler motparten i 5 ruter som var en sonebet, og +200 ga også meget god pluss.

 I nest siste spill var det tid for «sannhetens øyeblikk». Syd var giver og alle i faresonen. Sjekk hva du som Nord gjør over åpning 1 spar fra Vest. Nils Kvangraven var i den posisjonen.

                              Sp 103

                              Hj AD9762

                              Ru 64

                              Kl A73

Sp AJ875                            sp 92

Hj 4                                     hj KJ853

Ru KJ103                            ru AD87

Kl K104                               kl J2

                              Sp KD64

                              Hj 10

                              Ru 952

                              Kl D9865

 Ville du gått innpå med 2 hjerter? Husk du er i en typisk utsatt posisjon i 2. hånd der styrken hos neste motstander og makker ikke er avklart. Kvangraven meldte 2 hjerter og med straffepass imot gikk det to ganger pass før Vest doblet. Og den meldingen fikk stå, Øst var jo godt fornøyd med utfallet. Nå klarte Nils å karre til seg 6 stikk, det ble 500 ut men ga dem bare -4, i realiteten middels spill. Mot Lindkvist(N)- Brogeland(S) gikk meldingene helt likt, Espen gikk som Nils innpå med 2 hjerter, men da Øst med sin pass på makkers dobling viste at trumfen satt surt imot kom Boye i tvil om hva som ville lønne seg. Hva ville du gjort? Kan dere ha bedre kontrakt? Brogeland introduserte 2 grand som selvsagt ble doblet, og valgte å stoppe der. Han slapp relativt billig fra det, men 3 doblete ga jo -800 og -60. Der glapp definitivt seieren, et valg som dermed koster 125000 kr. Det er nemlig gedigne premier i denne turneringen! 

 

Hva lover du egentlig med Stayman eller overføring etter makkers sterk grand ?

 De fleste åpner med 1 grand med 15-17 hp (og balansert hånd). Sterkere hender, 20-21 med 2 NT eller via Multi 2 ruter og meldes det først 2 kløver (krav) og på makkers svar grand så billig som mulig er styrken (oftest) 22-24 hp. Hopp i grand viser da 25-27 poeng osv.

 Har makker vist sterk grand- hånd er normalt svarhånden «kaptein» og sjekker mulighetene. Med 0-8 hp og ingen langfarge passer man gjerne, men med samme styrke kan man også via Staymann søke etter majorfarge i håp om å finne felles 4-4+ eller minst 4-3 tilpasning. Har man en 5+ majorfarge eller 6+ i minot kan overføring benyttes. Det samme om man har langfarge i begge minorfargene. Men svarer man 2 kløver (Staymanm), 2 ruter (=5+ hj), 2 hjerter (=5+ spar) eller 2 soar (Minoroverføring)- har man da lovt makker styrke? Flere litt urutinerte uttaler at man «var for svak» for å melde dette. Det erkjennes nå som lite kopnstruktivt! Bruk av Staymann eller overføring har som hensikt i 1. omgang å søke å finne en bedre kontrakt, selv med svake kort på svarhånden.

 Noen eksempler der Vest åpner med 1 NT og du skal melde som Øst. Hva gjør du?

Sp A64                                sp K5

Hj KD9                                hj J10742

Ru ADJ64                           ru 852

Kl J8                                    kl 1063

 Øst har bare 4 poeng, og hånden er lite verd i grand. Men i hjerter vil det vanke minst 2-3 stikk. Meld antså 2 ruter, overføring til hjerter, og skulle makker i ekstase hoppmelde til 3 hjerter (super tilpasning) får du heller passe.

Sp D3                                  sp 108

Hj KDJ10                            hj 4

Ru AJ5                                ru D10874

Kl K104                               kl J9632

 Passer du 1 grand vil nokså sikkert makker gå minst 2 bet. Men bruker du minor overføring vil jo Vest på 2 spar svare 2 NT som betyr best ruter eller samme lengde i minorfargene. Du velger da 3 ruter som skal passes. Er både ru K og kl D i Syd kan den kontrakten kanskje vinnes.

Sp K106                              sp DJ74

Hj AJ                                   hj 10932

Ru D1095                           ru 87

Kl KD85                              kl 1074

 Her kan du selvsagt velge å passe 1 grand, men treffer du makker i major er det berde spill der. Mange har innført «svak Staymann» der 2 kløver søker majorfarge 4+ men ikke lover honørstyrke. På 2 kløver fra deg melder Vest 2 ruter som benekter 4- kort i hjerter og spar, men med balansert hånd skal hun ha minst en farge med tre kort. Meld 2 hjerter, og her retter Vest til 2 spar og dere er i en bra kontrakt, mye bedre enn 1 grand.

 

Små nyanser avgjør!

 I noen spill kan kontraktens sjabne stå og falle med hva som blir gjort. Det kan være spillefører som må takle er vang- eller det kan være motspiller som må beregne korrekt. Et enkelt eksempel fra Sarpsborg Bridgeklubb forrige uke. Syd giver i ugunstig sone.

                              Sp A83

                              Hj KDJ874

                              Ru A73

                              Kl 8

Sp J104                               sp K95

Hj 96                                   hj A1072

Ru 1054                             ru 982

Kl AJ1094                           kl 753

                              Sp D762

                              Hj 5

                              Ru KDJ6

                              Kl KD62

De aller fleste kom i 3 NT av Syd og da var kl J naturlig utspill. Ø-V brukte svensk fordeling og lite kort som styrke. Ut fra dette, skal Øst legge 3,5 eller 7-eren i 1. stikk?

 Merkelig hadde det avgjørende betydning, Syd vinner med kl D og spiller best hjerter (i håp om hj A i Vest eller en gunstig sits, 3-3 eller 98x imot. Her kom Øst inn ved å stikke hj J med esset og spilte så kløver opp igjen. Men da kl 7 (helt tydelig svakhet på utspillet) var brukt i 1. stikk oppsto en merkelig situasjon da Øst fortsatte i 3. stikk med kl 5. Syd hadde 4- kort kløverfarge og kunne dekke med kl 6 og dermed fikk ikke Vest godspilt sin langfarge. 9 stikk, men legger Øst kl 5 i 1. stikk vil Syd gå bet. Da kan ikke kl 7 stikkes over (Vest får 4 stikk), og lasjerer Syd kl 7 vil kl 3 i neste sakse opp kl Kx og Vest kan ta beten.

 Mange fikk hjem 3 NT, noen med 10 stikk, og bare en spiller gikk bet. Moral? Kanskje- vis rett signal til makker, men ikke overdriv (ved å ofre 7-eren i dette tilfellet) for det kan gi disfavør!

 

Torsnes BK 2/7. 19 par, M= 0

1.Arne Marthinussen- Tore Farbrot +44,2

2.Eva og Tormod Eriksen +39,8

3.Astrid og Hans Lindberg +36,6

4.Anne og Herlov Langgård +35,5

5.Hellen Ødegaard- Johnny Bråthen + 32,3

6.Lars Mosby- Tor Olsen +19,4

7.Turid Nordby- Grete Simonsen +8,6

 

Fredrikstad BK 3/7. 20 par, M= 0

1.Marita Eikenes- Bernt Ivar Amundsen +82

2.Morten Andresen- Bjørn Brovold +78

3.Morten Pettersen- Svein Grimstad +39

4.Hans Lindberg- Per Even Melbye +25

5.Herlov Langgård- Jan Erik Olsen +29

6.Tone Annette Olsen- Tore Farbrot +19

7.Atle Evensen- Geir Holth +14

8.Bjørg Lystad- Jan P. Johannesen +12

 

Sarpsborg BK 5/7. 26 par, M= 0

1.Gorm Norstad- Ivar Rotefoss +76,1

2.Tom Gjøs- Lars Helgesen +53,1

3.Morten Pettersen- Erik Solberg +48,9

4.Thor Kjennbakken- Jan Steinar Mydland +40,1

5.Arne Marthinussen- Tore Farbrot +39,3

6.Monika Bråten -Arild Olsen +36,7

7.Svein Grimstad- Tommy Blom +29,6

8.Thor Helle- Øystein Borgaas +25,9

9.Atle Evensen- Jan Talberg +23,7

10.Olav Kirkebø- Magnar Andersen +22,9

11.Jørn Johansen- Egil Hansen +22,6

12.Eva  Eriksen- Jan P. Johannesen +10,4

12.Anne og Herlov Langgård +7,1

14.Knut Molander- Rene Eriksen +5,4

15.Anders Fugleneb- Ove Gundersen -0,6

 

 

 

 

 

 

Ungdommenes tur!

Onsdag braker det løs i Opatija, Kroatia med EM for ungdoms-par (14th European Youth Pairs Championships).

De blir flere forskjellige turneringer og i flere klasser i dagene fra spillestart onsdag til mesterskapene avsluttes 18.juli. De vil delta norske spillere i de fleste klassene, og deltakerlister finner du på mesterskapsiden, her.

Vi kommer selvsagt tilbake med spill, resultater og forhåpentligvis bilder idet mesterskapet har startet.

 

 

Sommerbridge 5/7

 15 par , middels 168